top of page

Акциите на Alphabet са евтини защото Google губи конкурентното си предимство


Alphabet, компанията майка на Google, е изправена пред засилена конкуренция в областта на изкуствения интелект и е "евтина по някаква причина", според Melius Research. В изследователска бележка от понеделник анализаторът Бен Райтс пише, че макар Alphabet да има "крепостна стена" или конкурентно предимство в областта на търсенето, то "е на път да бъде нарушено". "Пазарният дял на Google в областта на търсенето не е помръднал, въпреки подобренията на Microsoft в Bing", каза Райтзес. Конкуренти като ChatGPT и Perplexity обаче показват "как може да изглежда търсенето с изкуствен интелект" и как то може да оспори конкурентните предимства на Google.com.


"Search Generative Experience (SGE) на Google се използва с партньори и тя преименува Bard, като Gemini, с версия за 20 долара/месец", пише Рейтзес. "Бихме искали да видим повече доказателства, че SGE е предпочитаният метод за търсене в света на изкуствения интелект в сравнение с резултатите, създадени от асистентите с изкуствен интелект."


Google не отговори веднага на запитването за коментар. Reitzes оценява Alphabet като Hold с целева цена от 164 USD, като твърди, че акциите са справедливо оценени. Анализаторът на Citi Роналд Джоузи пише в изследователска бележка в края на януари, че оценката на Alphabet по отношение на бъдещите печалби е с "отстъпка спрямо колегите от "Маг 7", което според нас е изгодно, като се имат предвид многобройните потребителски и възможности за растеж на бизнеса." Това е препратка към технологичните акции от "Великолепната седморка", които поведоха пазарното рали през 2023 г: Alphabet, Microsoft, Amazon.com, Nvidia, Meta Platforms, Apple и Tesla.


Понастоящем Alphabet се търгува на цена 20,7 пъти по-висока от очакваната печалба на акция за следващата година, в сравнение със средната стойност за последните пет години от 23,4 пъти. Microsoft се търгува на 32,2 пъти по-висока цена от бъдещата печалба, Amazon - на 40,3 пъти, а Meta Platforms - на 23,7 пъти.

Акциите на Alphabet се понижиха с 1,6% в понеделник до 141,49 долара. Акциите са поскъпнали с 57% през последните 12 месеца.

Commenti


bottom of page