top of page

Изкуствените растения ще позволят превръщането на вятъра и дъжда в електричество


Автор: Илиян Кузманов


Изследователи от Американското химическо дружество са предложили концепция за енергиен генератор, който може да използва едновременно силата на вятъра и дъжда. Това намалява зависимостта от един елемент. Устройството е получило условното име "изкуствено растение" заради листовидната форма на приемника на генератора и очевидната му връзка със "зелените технологии".


Конструкцията се състои от две части върху една основа, която може гъвкаво да се люлее от вятъра и има широка външна повърхност за улавяне на дъждовни капки. Долната част съдържа вятърен генератор, състоящ се от няколко слоя тефлон, медни електроди и найлонови влакна. Под действието на вятъра те се разширяват и свиват, триейки се един в друг, което позволява натрупването на статично електричество.


Горната част е представена от генератор на енергия, изработен от водни капки. Тук тефлоновата подложка е покрита с електропроводима тъкан и когато водните капки се търкалят по нея, се натрупва електрически дисбаланс и започва генерирането на електрони. И двата генератора могат да работят паралелно - например по време на гръмотевична буря. Вятърният генератор произвежда 252 V при оптимални условия, а водният генератор - 113 V за кратки периоди от време.


В сегашния си вид подобно устройство няма практическа полза, тъй като генерирането на енергия от него е непостоянно и ненадеждно. От друга страна, всички нови идеи за възобновяема енергия ще бъдат все по-търсени, тъй като наличните въглеводородни източници се изчерпват.

Comments


bottom of page