top of page

Иран Международни перспективи: Бъдещето след смъртта на Раиси


След неочакваната кончина на президента Ебрахим Раиси Иран се намира на ключов кръстопът, който привлича вниманието на света към бъдещата му посока. Това събитие не само раздвижи обществено-политическия пейзаж в страната, но и постави критични въпроси относно международната позиция на Иран и последиците от нея за регионалната стабилност и глобалната геополитика. Значението на разбирането на последиците от това развитие не може да бъде надценено, тъй като то има потенциала да промени вътрешната и външната политика на Иран по дълбок начин.


В тази статия ще бъдат разгледани непосредствените последици за вътрешната политика на Иран, като се анализира промяната в динамиката на властта в Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и се спекулира с възможните сценарии за наследяване на върховния лидер на страната. Освен това ще бъдат разгледани икономическите и социалните предизвикателства, които предстоят, като същевременно ще се разгледат и потенциалните промени в стратегиите на иранската външна политика. Като анализира регионалните последици от смъртта на Раиси, дискусията има за цел да предостави цялостен преглед на това какво може да се случи в бъдеще с международните отношения на Иран и неговата позиция на световната сцена.


Въздействие върху вътрешната политика

Непосредствени реакции

След катастрофата с хеликоптера, довела до преждевременната смърт на президента Ебрахим Раиси, бившият ирански външен министър Мохамад Джавад Зариф посочи с пръст санкциите на САЩ като причина за трагедията. Зариф обвини Съединените щати, че са забранили продажбата на самолети и авиационни части на Иран, което според него е застрашило авиационната безопасност в страната. Тази незабавна реакция подчертава продължаващото напрежение между Иран и Съединените щати, като подчертава как международните отношения могат да повлияят на вътрешните събития и настроения.


Временно ръководство

Съгласно иранската конституция първият вицепрезидент, Мохамед Мохбер, встъпва в длъжност като изпълняващ длъжността президент след смъртта на президента. Мокхбер, известен с близките си връзки с върховния лидер аятолах Али Хаменей, сега поема отговорността да ръководи страната и да подготви президентските избори, които трябва да се проведат в рамките на 50 дни след смъртта на президента 7813. Въпреки уверенията на Хаменей, че няма да има „никакви смущения в работата на страната“, внезапната промяна в ръководството несъмнено породи опасения и спекулации относно бъдещето на вътрешната политика на Иран 78.


Потенциални кандидати за президент

Неочакваното овакантяване на президентския пост засили спекулациите около потенциалните кандидати, които биха могли да се борят за поста. Сред споменаваните възможности са фигури като Mohammad Baqer Qalibaf, бивш командир на Републиканската гвардия и настоящ председател на парламента, и Ali Larijani, умерен човек, който в миналото е подкрепял ядреното споразумение 1315. Освен това се говори за по-млади политици като Мехрдад Базрпаш, известен с амбициозния си характер и връзките си в консервативните среди, които хвърлят шапката си на ринга 1315. Политическият пейзаж в момента е изпълнен с очакване и стратегически маневри, тъй като различните фракции в политическия спектър на Иран се подготвят за предстоящите избори.


Динамика на властта в IRGC

Увеличаване на влиянието

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) значително разшири ролята си отвъд военните възможности, превръщайки се в ключова икономическа сила в Иран. Тя контролира широки мрежи в различни сектори, включително оръжейния, енергийния, строителния, телекомуникационния и минния. Тази икономическа мощ превръща КСИР в ключов играч в структурата на властта в Иран, който може да повлияе на избора на следващия върховен лидер. Подкрепата им може да се окаже решаваща, особено за кандидати като Mojtaba, който вече е установил връзки с IRGC и паравоенната организация Basij 1617.


Вътрешни борби за власт

След смъртта на президента Raisi ролята на IRGC във вътрешната и външната политика стана още по-изразена, което подчертава влиянието им върху важни национални решения 18. Това обаче доведе и до засилване на фракционирането в консервативния лагер, което изостри вътрешните конфликти. Подобни конфликти биха могли да отслабят техния единен фронт, което вероятно ще позволи на реформаторските групи да наберат сила, въпреки сложната политическа динамика, която обикновено потиска подобни промени 19. Готовността на КСИР да потиска несъгласието, демонстрирана от контрола ѝ над милицията Basij, допълнително укрепва позицията ѝ за бързо потушаване на всякаква опозиция 17. Тази вътрешна борба за власт в рамките на КСИР и по-широките консервативни фракции подчертава сложното взаимодействие на силите, които оформят бъдещото ръководство и политическата насока на Иран.


Възможно наследяване на върховния лидер

Mojtaba Khamenei

След смъртта на президента Ebrahim Raisi спекулациите около следващия върховен лидер на Иран се засилиха, като Mojtaba Khamenei, вторият син на настоящия върховен лидер, се очертава като виден претендент 222324. Въпреки че никога не е заемал официална правителствена позиция и притежава ограничени религиозни пълномощия, близките връзки на Mojtaba с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и паравоенните сили Basij го превръщат в силен кандидат, който може да окаже значително влияние върху процеса на наследяване 29. Участието му в политическия апарат и апарата за сигурност на Иран, датиращо от 90-те години на миналия век и ескалиращо в началото на 2000-те години, подчертава дълбоко вкорененото му влияние 22.


Други претенденти

Потенциалното издигане на Mojtaba обаче не е лишено от противоречия. Критиците твърдят, че изборът му може да означава преминаване към наследствено управление, което да напомня за монархията, свалена от Ислямската революция през 1979 г. 2326. Тази гледна точка се подкрепя от изразеното по-рано от Али Хаменей противопоставяне на идеята децата му да заемат ръководни постове, което подчертава загрижеността относно възприемането на правителственото наследяване 2223. Други фигури, споменавани като възможни наследници, са Alireza Arafi, висш духовник със значителен управленски опит, и Gholamhossein Mohseni Ejei, ръководител на съдебната власт, известен с налагането на съдебни реформи и с богат опит в Министерството на разузнаването 2325. Наборът от потенциални кандидати отразява сложния и непрозрачен характер на иранската политическа структура, в която крайното решение се взема от Събранието на експертите, макар и повлияно от предпочитанията на настоящия върховен водач 28.


Последици за иранското управление

Смяната на Върховния лидер е ключов момент за Иран, който има далечни последици за неговата вътрешна и международна политика 30. Ролята на Върховния водач включва значително влияние върху политическите, икономическите и социалните политики на страната, което прави процеса на избор от решаващо значение за бъдещата посока на Иран 30. Подкрепата на IRGC за Mojtaba Khamenei би могла да затвърди позицията ѝ на ключова икономическа и военна сила в Иран, като потенциално оформи политиките на страната така, че да съответстват на нейните интереси 29. Въпреки това потенциалната реакция срещу възприемането на преход към наследствено управление, съчетана с предизвикателствата за осигуряване на широко одобрение сред иранските духовници и населението като цяло, подчертава сложността на процеса на наследяване 2326. Тъй като дискусиите продължават, евентуалният избор на върховен лидер несъмнено ще окаже голямо влияние върху пътя на Иран напред, както във вътрешен план, така и на международната сцена 22232425262930.


Икономически и социални предизвикателства

Продължаваща икономическа криза

Икономическият пейзаж на Иран е сериозно засегнат от комбинация от лошо управление и външен натиск. Въпреки усилията за борба с корупцията и за подобряване на икономическите условия администрацията на президента Раиси постигна ограничен успех. Инициативи като изграждането на достъпни жилища и създаването на работни места бяха възпрепятствани от санкциите на САЩ и неуспехите във вътрешната политика. През 2022 г. лошо изпълнена реформа на субсидиите за основни вносни стоки доведе до значително увеличение на цените на хляба, което предизвика широкомащабни протести 31. Администрацията успя да намали инфлацията до 35% до февруари 2024 г., но това все още беше над целта на Раиси от 30%. Данните за икономическия растеж от 3,8 % през 2022 г. и 4,7 % през 2023 г. се дължаха предимно на увеличеното производство на петрол, а не на съществени политически реформи 31.


Икономическата криза се задълбочи от дългогодишното лошо управление и неефективност. Дори ако санкциите бъдат отменени, възстановяването се очаква да бъде бавно поради дълбоко вкоренените проблеми в икономиката. Икономистът от Техеран Morteza Afghah подчерта, че съсредоточаването на режима върху идеологическите и политическите програми, а не върху икономическия напредък, е довело до влошаване на икономическото положение, като се увеличават бедността, безработицата и социалното неравенство 34.


Обществени настроения

Общественото мнение за справянето на правителството с икономическата ситуация е преобладаващо отрицателно. Много иранци изразяват разочарование и липса на доверие в способността на ръководството да се справи ефективно с икономическата криза. Това недоволство намира отражение в ниската избирателна активност от 41 % на изборите за парламент и Събрание на експертите през март 2024 г., което е сигнал за криза на легитимността на правителството 3132. Продължаващите икономически трудности задълбочиха социалното неравенство, като засегнаха непропорционално лицата с по-ниски доходи и маргинализираните общности 33.


Икономическият спад доведе и до нарастване на различни социални предизвикателства, включително пристрастявания, детски труд и жени без подкрепа, което допълнително натоварва социалната структура на страната 34. В отговор на тези предизвикателства правителството предприе мерки като продажба на държавни активи и увеличаване на данъците, които само задълбочиха икономическото и социалното положение на населението 34.


Потенциални промени във външната политика

Отношения със Запада

След смъртта на президента Раиси външната политика на Иран, особено отношенията ѝ със западните държави, е на път да премине през период на несигурност и потенциално преразглеждане. Мандатът на Раиси се характеризираше с твърда позиция срещу САЩ и Европа, като вместо това се съсредоточи върху укрепване на връзките с държави като Китай и Русия 41. Този подход доведе до изостряне на отношенията с Европа, за което свидетелства хладната реакция на европейските лидери на кончината на Раиси. Германският канцлер Олаф Шолц и италианският министър-председател Джорджия Мелони изразиха съболезнования, но се въздържаха да изпратят високопоставени служители на церемонията 41. За разлика от това реакцията на Вашингтон беше остра, като говорителят на Белия дом по въпросите на националната сигурност Джон Кърби разкритикува правата на човека на Раиси 41. Изборът на наследник на Раиси е от решаващо значение, тъй като всички кандидати ще бъдат проверени от Конституционния съвет, който е тясно свързан с върховния лидер. Този процес на подбор подсказва, че дипломатическата политика на Иран едва ли ще претърпи драстични промени, запазвайки твърдо консервативните си възгледи 41.


Съюзи с Русия и Китай

Съюзите на Иран с Русия и Китай бяха крайъгълен камък на външната му политика при Раиси и се очаква тези отношения да продължат, ако не и да се засилят, след неговата смърт. Администрацията на Раиси спомогна за разширяване на военното сътрудничество с Русия, включително прехвърлянето на безпилотни самолети за използване в конфликта в Украйна. Това сътрудничество не само подчерта ролята на Иран като значим военен съюзник, но и като жизненоважен икономически партньор, който спомага за заобикаляне на санкциите, наложени от западните държави 3740. По подобен начин отношенията на Иран с Китай отбелязаха значителен ръст, като Пекин посредничи за сключването на сделка за възстановяване на дипломатическите отношения между Иран и Саудитска Арабия, демонстрирайки по този начин влиянието си в Близкия изток 41. Икономическите и военните връзки между Иран, Русия и Китай са част от по-широка стратегия за намаляване на зависимостта от щатския долар и заобикаляне на западните санкции. Този тристранен съюз участва във военни учения, като например тези в Оманския залив през март 2024 г., сигнализирайки за нов етап в сътрудничеството и единен фронт срещу западното влияние в световните дела 42.


Продължаването на тези съюзи е от решаващо значение за външната политика на Иран и за неговото позициониране на световната сцена. Отношенията с Русия са особено важни, тъй като Иран служи като ключов военен доставчик и партньор в избягването на санкции, което е от решаващо значение за усилията на Русия в Украйна 40. Същевременно ролята на Китай за улесняване на реинтеграцията на Иран в регионалната политика, съчетана с икономическите му инвестиции, поставя Пекин като ключов съюзник на Техеран 41. Тъй като Иран се ориентира в ерата след Раиси, динамиката на тези съюзи ще играе важна роля при формирането на външнополитическата му насока и взаимодействието му както със Запада, така и с по-широката международна общност 37404142.


Регионални последици

Въздействие върху стабилността в Близкия изток

След смъртта на президента Раиси експертите като цяло не предвиждат значителни промени в динамиката на сигурността в Близкия изток. Очаква се установената структура на властта на Ислямската република и нейната стратегия за водене на война чрез посредници да запазят регионалната стабилност 43. Рафаел Коен от корпорация RAND подчерта, че бюрократичната инерция при формирането на политиката осигурява приемственост дори при промени в ръководството. Той също така подчерта, че върховният лидер Хаменей, който ръководи политиките в областта на националната сигурност, остава постоянна фигура, което допълнително подкрепя вероятността за устойчиви политики 43.


Конфликти чрез посредници

Участието на Иран в различни марионетни конфликти в Близкия изток продължава да бъде важен елемент от регионалната му стратегия. Страната подкрепя няколко групировки, включително Хизбула в Ливан, хутите в Йемен и милициите в Ирак и Сирия, които играят значителна роля за нейното геополитическо влияние 454647. Въпреки вътрешнополитическите промени след смъртта на Раиси, тези групировки продължават да действат до голяма степен незасегнати, тъй като стратегическите решения се вземат предимно от върховния лидер и КСИР, а не от президента 4346.


Неотдавнашните ескалации, като предполагаемата израелска бомбардировка в Дамаск и ответните ракетни удари на Иран, подчертават продължаващото напрежение и крехкия баланс на силите в региона 45. Очаква се обаче контролът на Иран върху тези милиции да остане стабилен, което ще предотврати непосредствено засилване на регионалните конфликти 45. Този контрол се осъществява чрез силите „Кудс“ на КСИР, което гарантира, че влиянието на Иран се простира отвъд границите му въпреки санкциите и вътрешнополитическите промени 46.


В заключение, въпреки че внезапните промени в ръководството на Иран внасят известна несигурност, основните аспекти на регионалните му ангажименти, особено чрез прокси групи, вероятно ще продължат без съществени смущения. Тази приемственост отразява дълбоко вкоренените структури и стратегии, които определят подхода на Иран към регионалната политика и конфликти 434546.


Заключение

Чрез изложението, изложено в тази статия, става ясно, че неочакваната кончина на президента Ebrahim Raisi въведе Иран в период на потенциални промени както в рамките на страната, така и на международната сцена. Както беше подчертано, непосредствените последици и реакции разкриват сложността на иранската политическа тъкан - от вътрешните размествания на силите до последствията за динамиката на външната политика. Тези събития, преплетени с икономическите предизвикателства и обществените реакции, подчертават многостранното въздействие на това събитие, което бележи критичен момент за бъдещата траектория на Иран.


В перспектива последиците от смъртта на Раиси се простират отвъд непосредствената политика на наследяване, засягайки дългосрочното управление на Иран, регионалното влияние и международните отношения. Спекулациите около наследяването на върховния лидер, както и икономическите и социалните предизвикателства, показват, че страната се намира на кръстопът. Докато Иран се движи в тези води, световната общност продължава да наблюдава промените в динамиката на властта, съюзите и политическите насоки, които неизбежно ще се появят и ще оформят регионалния и международния пейзаж по дълбок начин.


References

[1] - https://www.usip.org/publications/2024/05/whats-next-iran-after-raisis-death[2] - https://apnews.com/article/iran-president-ebrahim-raisi-426c6f4ae2dd1f0801c73875bb696f48[3] - https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iran/iran-death-president[4] - https://www.npr.org/2024/05/20/1198912354/helicopter-ebrahim-raisi-iran-israel-relations-analysis-what-next-us-policy[5] - https://www.nbcnews.com/news/world/iran-raisi-killed-dead-helicopter-crash-what-next-rcna153243[6] - https://www.usip.org/publications/2024/05/whats-next-iran-after-raisis-death[7] - https://apnews.com/live/helicopter-iranian-president-crash[8] - https://apnews.com/article/helicopter-iran-raisi-crash-azerbaijan-3ef9fe5772fb06f6d9dcc371b115923f[9] - https://www.wsj.com/world/middle-east/western-officials-brace-for-volatile-iran-after-raisi-death-08df966d[10] - https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2024/5/20/live-irans-president-raisi-fm-amirabdollahian-killed-in-helicopter-crash[11] - https://www.reuters.com/world/middle-east/hopes-fade-wreckage-found-helicopter-carrying-iranian-president-raisi-2024-05-20/[12] - https://www.nbcnews.com/news/world/live-blog/iran-president-raisis-helicopter-crashes-search-rescue-efforts-underwa-rcna152970[13] - https://www.middleeasteye.net/news/ebrahim-raisi-candidates-succeed-irans-president[14] - https://www.voanews.com/a/some-iranians-worry-about-who-will-replace-raisi/7622971.html[15] - https://iranwire.com/en/politics/129665-Who_are_Raisi_Potential_Successors/[16] - https://www.usip.org/publications/2024/05/whats-next-iran-after-raisis-death[17] - https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/what-comes-after-ebrahim-raisi/[18] - https://www.bbc.com/news/articles/c1dd99jgl09o[19] - https://www.dailysabah.com/opinion/columns/power-struggles-and-policy-shifts-in-post-raisi-iran[20] - https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2024/05/19/the-death-of-irans-president-will-spark-a-high-stakes-power-struggle[21] - https://www.iranintl.com/en/202405210496[22] - https://iranwire.com/en/politics/129845-can-raisis-death-pave-the-way-for-mojtaba-khameneis-leadership/[23] - https://www.stimson.org/2024/the-curse-of-succession-in-iran/[24] - https://www.nytimes.com/2024/05/20/world/middleeast/iran-raisi-death-supreme-leader.html[25] - https://www.stimson.org/2024/the-curse-of-succession-in-iran/[26] - https://en.wikipedia.org/wiki/Next_Supreme_Leader_of_Iran_election[27] - https://time.com/6980028/iran-raisi-death-next-president-supreme-leader/[28] - https://www.scmp.com/week-asia/explained/article/3263416/how-ebrahim-raisis-death-could-affect-irans-leadership-politics-and-regional-ties[29] - https://www.usip.org/publications/2024/05/whats-next-iran-after-raisis-death[30] - https://www.reuters.com/world/middle-east/death-irans-raisi-could-stir-race-khamenei-succession-insiders-say-2024-05-20/[31] - https://www.usip.org/publications/2024/05/whats-next-iran-after-raisis-death[32] - https://apnews.com/article/iran-president-ebrahim-raisi-426c6f4ae2dd1f0801c73875bb696f48[33] - https://www.reuters.com/world/middle-east/hopes-fade-wreckage-found-helicopter-carrying-iranian-president-raisi-2024-05-20/[34] - https://www.iranintl.com/en/202403252126[35] - https://www.stimson.org/2023/iran-faces-a-mountain-of-unresolved-domestic-problems/[36] - https://cissm.umd.edu/research-impact/publications/iranian-public-opinion-start-raisi-administration[37] - https://www.newyorker.com/news/daily-comment/what-raisis-death-means-for-the-future-of-iran[38] - https://www.ispionline.it/en/publication/iran-after-raisi-what-comes-next-174409[39] - https://www.fdd.org/analysis/op_eds/2024/05/20/how-ebrahim-raisi-transformed-irans-role-in-the-region/[40] - https://cepa.org/article/russia-transmits-love-beams-to-post-raisi-iran/[41] - https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Russia-China-and-Iran-move-closer-after-President-Raisi-s-death[42] - https://www.jpost.com/international/article-802227[43] - https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2024/05/21/death-of-iran-s-raisi-implications-for-middle-east-security-and-stability[44] - https://theconversation.com/what-could-president-raisis-death-mean-for-stability-in-iran-and-beyond-expert-qanda-230431[45] - https://www.nbcnews.com/news/world/iran-raisi-killed-dead-helicopter-crash-what-next-rcna153243[46] - https://www.nytimes.com/2024/05/22/world/middleeast/iran-proxies-raisi-death.html[47] - https://www.fdd.org/analysis/op_eds/2024/05/05/iranian-proxies-wreak-havoc-beyond-the-middle-east/[48] - https://www.npr.org/2024/01/04/1222880864/after-striking-throughout-the-middle-east-irans-proxies-now-become-the-targets[49] - https://www.usip.org/publications/2024/05/whats-next-iran-after-raisis-death[50] - https://www.newyorker.com/news/daily-comment/what-raisis-death-means-for-the-future-of-iran[51] - https://www.bbc.com/news/articles/c1dd99jgl09o

Commenti


bottom of page