top of page

Морал и етика в бизнесаВ серия от статии, съвместно с фондация „Арт Ангел” ще поговорим по темата какво означава „социален бизнес”. Какви са преимуществата пред държавното финансиране и грантовете. Как по този начин се елиминира корупцията и злоупотребите.


Бизнес етика може да се нарече системата от морални и етични вярвания, които формират ценностите, поведението и решенията на бизнес организациите и на индивидите в тях. Някои от етичните изисквания са институционализирани в закони и държавни стандарти, като тези, касаещи природа, минимално заплащане и конфликт на интереси. Компании, построени върху етични и морални принципи, са в основата на здравословни пазари и на по-голямо доверие в инвеститорите. Посредством тези компании държавата може да промотира по-голяма интегрираност с частния сектор, демонстрирайки устойчиви, прозрачни и анти- корупционни модели на работа.


Етична и морална среда


В пазарна икономика с традиции най-важното нещо е репутацията. А това означава да бъдете етични и морални като компания, като мениджър, персонал, взаимодействие с клиентите; продуктите ви да бъдат с етично извлечени суровини, да бъдат етично произведени, да се грижите за общностите, в които произвеждате и в които продавате. Всичко това ви прави етични и морални, което е основата на бизнеса и на добрата репутация.

Изключително грешно е схващането, че в бизнеса единствената мотивация е печалбата. Това е типично за тоталитарните общества - извършвам работа - плащат ми за нея, не плащат - не работя. В свободно общество, базирано на свободен пазар, най-важното е личната добра инициатива и възможността да избирате. Точно тази последователност от избори, които вие самите осъществявате, градят вашата репутация. Плановата логика е, че няма нужда от репутация, индивидът е част от едно голямо цяло, план съставен от бюрократи-специалисти, в което на него му се диктува, какво и кога да прави, отнемайки му се възможността да избира.

Определено в плановата икономика благоприятната среда не е от никакво значение, както и бизнес, частна собственост и лична инициатива. Ако тоталитарна икономика е инженерна конструкция, в която индивидът е поредният механизъм в голямата структура, в същността си свободният бизнес е обществото ни да бъде свободно да реализира потенциала си. Бизнесът в свободната си същност е като да се грижите за една прекрасна градина, да я поливате, да садите, копаете лехите, но това не ви гарантира, че всички семена ще поникнат. Това в пълна сила се отнася и до решаването на социални проблеми.


Етичният лидер


Етичният лидер е изключително важен, защото мениджърският екип определя тона, по който цялата компания ежедневно функционира. Когато се изгради корпоративна морална философия, лидерите в организацията могат да водят персонала (както и клиентите, и партньорите на компанията) не само чрез своя пример, но и чрез осъзнаването на това, че целта на компанията е не само личната облага. Създаването на основа от етично поведение помага да се създаде дългосрочно, позитивна благоприятна среда за всички. Този фундамент не само неминуемо улеснява привличането на талантливи членове на екипа, но и подсигурява неимоверно стабилност в работната среда. Лично мотивираният лидер, определено решава социални проблеми много по ефективно от незаинтересованият бюрократичен апарат.

Ще дам един пример, при който пазарът е ориентиран за създаване на предпоставки за развитие на компании, построени на морални принципи. Революция в етичното общуване с персонала извършват веригата Hard Rock Caffe. Техният модел, който днес е в учебниците по мениджмънт в най-престижните университети по света, е базиран на идеята за равнопоставеност и изключване на йерархията в общуването между различните нива в компанията. Но това е при модели, в които персонала избира къде и за кого да работи.


Социалният бизнес като инкубатор на етичност и моралност


Едно от основните преимущества на социалния бизнес е, че е инкубатор на етични лидери. Социалният предприемач е съчетание, най-доброто между класически бизнесмен и съвременен социален работник. Това са хора вдъхновени да променят техните общности, но същевременно разбиращи и можещи да генерират капитал покриващ техните нужди. Лидери, разбиращи, че промяната която искат е в техни ръце, а не в ръцете на правителството, което е партньор и помощник, гарантиращ позитивната свободна инициатива. Това са хора, можещи да правят бизнес по всички правила на бизнеса, но желаещи да използват печалбата не за луксозен и охолен живот, а за добри каузи.


Адекватни знания и умения


Социалното предприемачество изгражда в гражданите няколко изключително необходими качества за всяко живо гражданско общество. На първо място са активността, свободният избор, усещането за свобода и безлимитните възможности, които дава бизнеса. Определено, бизнесът позволява гъвкавост, неформалност, неортодоксалност. Бизнесът елиминира бюрократизацията, от която толкова страдаме. Но другото, което показва, на което учи младите хора е способността да намират решения на проблемите около тях сами, както и те самите да могат да решават проблеми. Това звучи еретично от гледната точка на едно общество с тоталитарно минало, в което проблемите са били решавани отгоре надолу, а индивида е бил просто изпълнител на решения и директиви. Но в социалното предприемачество, младите хора първо се научават да бъдат бизнесмени, да знаят че парите са една невероятна възможност, че парите са свобода да бъдат самите себе си и да могат да помагат и на други хора. В цялост, придобитото знание е насочено към практичност, към валентни умения, рефлектиращи реалния, а не утопичният и идеализиран живот.


Перспективи


Неоспорим факт е, че един от най-динамично развиващи се икономически сектори в развитите общества е социалното предприемачество. Но не за пренебрегване е практичната му полза, защото с напредъка на технологиите и иновативното социално предприемачество, времето е подходящо да започваме да се справяме с проблемите, разяждащи обществото ни. Много от препятствията, пред които сме изправени, могат да се превърнат във възможности, посредством помощта на социалния бизнес. В интерес на истината, социалното предприемачество се справя със завиден успех в много други общества. Те успяват да използват пробойни в пазара, за да създадат иновации в секторите на здравеопазването, образованието, финансирането, човешките права и икономическото интегриране. Жени, млади хора, малцинства по цял свят започват да държат в ръцете си и контролират собствената си съдба.


Мисия


Светът е съвсем различно място, от това което е бил преди 30 години. Много от индустриите, които съществуваха преди, вече са само история, а други, които изглеждаха в сферата на фантастиката, са реалност. В този променящ се свят е наше задължение да подготвим младите хора, да им дадем смисъл, да им предоставим възможност да водят един пълноценен и отговорен живот. Има ли по-добър начин от имплементирането на социалния бизнес в обществото ни?


Comments


bottom of page