top of page

Най-екстремното пътуванеПътят, който тези деца са преминали е може би най-трудният и екстремен маршрут преминаван от хора. Нивото на екстремност, няма нищо общо с възприятието ни за туристическите алпинистки експедиции. Той започва от Афганистан, препускащи натъпкани джипове с по 30 тина човека през пустинята Тал, през Хиндукуш и служещите за ориентир трупове, планинската Верига Памир, през Иран, планините Загрос до Турция, от там те се прехвърлят в Гърция и през пълноводното устие на Марица влизат в България. Едно 13 годиншно момче, разказа точно за прехода през Гърция в България, че е била най-трудната част, попадайки на трупи в коритото на реката, който за малко не отнемат живота му. А колко животи този път отнема няма регистрирани дани, но те са много.

Всяка година по пътищата тръгват над 250 000 деца, а единствената статиска се води от програмата Липсващи Мигранти, към Международната Организация по Миграция, в която трябва да попадне официално подаден сигнал от родителите. Огромна част от тези деца идват от изключително бедни семейства с надеждата, че ще могат да им подсигурят препитание. А останалите имат роднини в Европа, които могат да се погрижат за тях. Според данни на Европол, на година след като бъдат регистрирани на границите на ЕС, изчезват над 10 000 от децата мигранти.

Ние имаме нужда от повече места като Военна Рампа и повече ресурс за хората, които работят там. Но също така, и това да разберем, че живеем в глобален свят, взаимосвързан и мярката ни за цивилизованост е измерима от отношението ни към най- невидимите и най-слабите хора, попаднали в нашето общество. Ние се гордеем и експонираме думите „Свобода“ и „Независимост“, но аз бих припомнил думите на един от основателите на САЩ, Абрахам Линкълн, че този който не желае свободата на другите, не я заслужава за себе си и ако Бог е справедлив ще му я отнеме.

Инициативата бе Част от Проект Мария, целяща да демонстрира ефективността на Социалния бизнес със справянето със социални проблеми и елиминирането на вредни практики. Също така, Проект Мария цели да насочи вниманието върху невидимите хора на улицата и да провокира морални и етични ориентири.

Comments


bottom of page