top of page

Норвегия, Икономически Модел заслужаващ внимание


Икономически Преглед на Илиян Кузманов

11/22/2023


Норвегия, която е известна със своята стабилна икономика и висок стандарт на живот, напоследък е сред водещите страници на вестниците със своите икономически резултати. Икономиката на Норвегия е показала забележителна устойчивост пред лицето на глобалните предизвикателства, като например по-високите лихвени проценти и инфлацията. Въпреки тези неблагоприятни фактори норвежката икономика продължава да процъфтява, като потреблението на домакинствата и цените на жилищата остават стабилни, а безработицата е рекордно ниска. Растежът на реалните заплати и повишената активност в петролния сектор също допринесоха за цялостното укрепване на икономиката.


Норвегия е страна, известна със своята смесена социалистическо-капиталистическа икономика, която се гордее с БВП на глава от населението от 81 995 долара - един от най-високите в света. Страната има стабилен търговски излишък, износ на стойност 106 млрд. долара и висока средна продължителност на живота - 81,8 години. Освен това има квалифицирана работна сила с 42% висшисти, ниско равнище на безработица и международно признание като място, благоприятно за бизнес. Норвегия обаче е постигнала това, като същевременно е една от най-равнопоставените в икономическо отношение държави в света. След облагане с данъци едно лице от най-ниските 20 % от получаващите доходи в Норвегия все още печели средно една четвърт от това, което получават 20 % от получаващите най-високи доходи. Тази разлика е забележителна в сравнение със средната стойност за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).


Норвегия обаче не винаги е била просперираща. През 60-те години на миналия век тя се е основавала главно на риболова, а нейният БВП е бил подобен на този на слаборазвити страни като Бангладеш или Нигерия. През 1963 г. обаче норвежкото правителство заявява суверенните си права върху природните ресурси в Северно море, което води до петролен бум, в резултат на който Норвегия произвежда повече петрол на глава от населението от всяка друга държава в света.


Норвежкото правителство използва разумно приходите от тези ограничени ресурси, като през 70-те години на миналия век увеличава БВП над пет пъти. Това богатство беше генерирано от Statoil, публично управлявано дружество, а не от частни компании. Това позволи на норвежкото правителство да харчи за публични разходи, да изгражда фантастични градове и инфраструктура и да намалява данъците, което в крайна сметка доведе до по-високи данъци върху доходите и бизнеса в Норвегия.


Правителството на Норвегия инвестира петролното богатство в суверенен фонд, който е най-големият в света и възлиза на 1.3 трилиона долара. Този фонд е собственост на норвежкия народ и се използва за финансиране на образованието, квалифицираната работна ръка, публичната инфраструктура и реинвестиране в самия фонд. През 2017 г. фондът е направил впечатляващите 131 млрд. долара от инвестиции, като има разнообразен портфейл от акции, облигации, парични средства и суровини. Инвестиционните решения на фонда обаче не са толкова интересни, колкото не са. Норвежкото правителство създаде етичен съвет, който да контролира инвестиционните решения, като изключва компании като производители на оръжие, тютюневи и алкохолни компании, както и такива, които са причинили сериозни екологични щети или са нарушили правата на работниците и трудовото законодателство. Освен това на фонда е забранено да инвестира в компании за изкопаеми енергийни източници.


Въпреки огромната политическа власт, която това дава на Норвегия да влияе на чуждестранни компании, резултатите на фонда остават независими от норвежката икономика. Това означава, че сега Норвегия е националният еквивалент на спечелването на лотарията и инвестирането на парите от лотарията в портфейл от акции. Въпреки това Норвегия все още има невероятно високи разходи за живот в сравнение със заплатите, като средностатистическият норвежки работник получава около 3200 долара на месец. Въпреки тези високи данъци и разходи за живот, норвежките граждани са готови да се примирят с тях, защото не им се налага да се притесняват от сериозни икономически трудности.


Концентрацията на огромен ресурс в една точка има и своите слабости. В началото на 2023 година държавният инвестиционен фонд на Норвегия отчете рекордна загуба от 1,64 трилиона норвежки крони (164 млрд. долара) за цялата 2022 г., като се позова на "много необичайни" пазарни условия. Т.нар. глобален държавен пенсионен фонд, който е сред най-големите инвеститори в света, постигна възвръщаемост от -14,1% през миналата година, което според него е с 0,88 процентни пункта по-добро от възвръщаемостта на неговия референтен индекс.


"Пазарът беше повлиян от войната в Европа, високата инфлация и повишаването на лихвените проценти. Това се отрази негативно едновременно на пазара на акции и на пазара на облигации, което е много необичайно", заяви в изявление главният изпълнителен директор на Norges Bank Investment Management Николай Танген. "Всички сектори на пазара на акции имаха отрицателна възвръщаемост, с изключение на енергийния", каза Танген.


Предишната най-голяма загуба на фонда беше 633 млрд. крони през 2008 г. в условията на световната финансова криза. Фондът на стойност 1,3 трилиона долара е създаден през 90-те години на миналия век, за да инвестира излишните приходи от петролния и газовия сектор на Норвегия. Въпреки че към днешна дата фондът е инвестирал в повече от 9300 компании в 70 държави по света, огромните запаси от нефт и газ в Северно море на Норвегия са в основата на богатството на фонда.


Друг проблем в следствие на държавният капитализъм с който Норвегия се сблъсква е че рекорден брой свръхбогати норвежци се отказват от Норвегия в полза на страни с ниски данъци, след като лявоцентристкото правителство увеличи данъка върху богатството до 1,1%. Според проучване на вестник Dagens Naeringsliv през 2022 г. повече от 30 норвежки милиардери и мултимилионери са напуснали Норвегия. Това е повече от общия брой свръхбогати хора, които са напуснали страната през предходните 13 години, допълва изданието. Очаква се още повече свръхбогати лица да напуснат тази година заради увеличаването на данъка върху богатството през ноември, което ще струва на правителството десетки милиони под формата на загубени данъчни постъпления. Много от тях са се преместили в Швейцария, където данъците са много по-ниски. Сред тях е и милиардерът рибар, превърнал се в индустриален магнат Кйел Инге Рьоке, който се премести в италианскоговорящия град Лугано, точно зад граница от любимото му място за отдих - езерото Комо и столицата на модата Милано.


Икономически Преглед

Една от най-значимите изненади в икономиката на Норвегия е устойчивостта на потребителските разходи, особено като се имат предвид песимистичните показания за потребителското доверие. Въпреки трудните обстоятелства потребителските разходи останаха стабилни, допринасяйки за цялостната стабилност на икономиката. Тази тенденция е особено забележителна, тъй като контрастира с резкия спад на разполагаемия доход, който много потребители преживяха през последната година. Пазарът на недвижими имоти в Норвегия също се противопостави на очакванията. След забавянето през втората половина на 2022 г. пазарът се възстанови напълно през тази година. Цените на жилищата продължиха да се повишават, особено в централните райони като Осло, където строителната дейност е ограничена. Промените в нормативната уредба за жилищните кредити и изискванията за собствен капитал за вторични жилища в Осло вероятно са допринесли за силното представяне на пазара на имоти.


Перспективи за жилищния пазар

Въпреки повишаването на лихвените проценти от страна на Norges Bank норвежкият жилищен пазар демонстрира изненадваща сила, като досега през тази година цените са се увеличили с 6,8%. Цените на жилищата останаха относително стабилни, за разлика от спада, наблюдаван в много сравними икономики. Промените в нормативната уредба на жилищните кредити и изискванията за собствен капитал за вторични жилища в Осло допринесоха за устойчивостта на пазара. В перспектива се очаква цените на жилищата леко да се понижат, отразявайки въздействието на повишенията на лихвените проценти на Norges Bank и очакванията за по-нататъшни увеличения. Въпреки това спадът се очаква да бъде умерен и да варира от 2 до 5%. С течение на времето цените на жилищата може отново да се повишат, особено в централните райони с ограничена строителна активност. Като цяло през следващите години се очаква до голяма степен стабилна тенденция на цените на жилищата.


Тенденции в ръста на заплатите и инфлацията

Растежът на заплатите в Норвегия надхвърли очакванията, обусловен от по-строгите условия на пазара на труда и по-високия растеж на цените. Преговорите във водещите по отношение на заплатите сектори доведоха до споразумение от 5,2%, като по-голям дял бе отреден за увеличението на заплатите в централната администрация. Това споразумение гарантира добър растеж на заплатите на групите с ниски доходи и на тези със слаба преговорна сила.


Макар че растежът на заплатите е силен, общата инфлация се очаква да намалее леко през тази година в сравнение с предходната. Очаква се спадът на цените на енергията и базовите ефекти да ограничат растежа на цените през 2023 г. Въпреки това базовият растеж на цените, коригиран с цените на енергията, се очаква да остане висок поради увеличените разходи за внос, заплати и наеми. Вероятно ще е необходимо време, за да може базисната инфлация да се върне към целевото равнище на централната банка от около 2%.


Парична политика и повишения на лихвените проценти на Norges Bank

Norges Bank, централната банка на Норвегия, е възприела проактивен подход към паричната политика, за да управлява ефективно икономиката на страната. През май банката повиши основния си лихвен процент до 3,25%, като обяви вероятно по-нататъшно увеличение до 3,50% през юни. Прогнозата на банката сочи потенциално повишение на лихвения процент до 4,0% през лятото/есента, като той ще остане непроменен и през 2024 г.Решението за повишаване на лихвените проценти отразява опасенията за устойчив растеж на цените и заплатите. Целта на Norges Bank е да предотврати повишаване на равнището на растеж и икономически натиск. Неотдавнашното отслабване на норвежката валута и по-високият от очакваното растеж на заплатите може да подтикнат банката да преразгледа плана си за лихвените проценти и да увеличи основния лихвен процент повече от предварително предвиденото.


Норвежка крона и тенденции на обменния курс

От миналата година норвежката крона (НОК) се обезцени значително, особено спрямо еврото (EUR). Това поевтиняване може да се отдаде на различни фактори, включително на намаляващия лихвен диференциал между Норвегия и еврозоната и на продажбите на норвежка крона от Norges Bank от името на правителството. Въпреки това има признаци, че обезценяването на норвежката крона може да се стабилизира в близко бъдеще.


Очаква се продажбите на NOK от страна на Norges Bank да намалеят след лятото, което би могло да подобри баланса на пазара на NOK и да ограничи по-нататъшното обезценяване. Освен това увеличаването на инвестициите в петрол и потенциалното по-нататъшно повишаване на лихвените проценти от страна на Norges Bank могат да допринесат за засилване на NOK с течение на времето. Въпреки това се очаква норвежката крона да остане слаба в исторически план, като прогнозите са обменният курс EUR/NOK да се търгува около 11,00 в края на 2023 г. и към 10,60 в края на 2024 г.Икономически перспективи и прогнози

Въпреки предизвикателствата, породени от по-високите лихвени проценти и инфлацията, прогнозите са норвежката икономика постепенно да укрепне. Очаква се растежът на БВП на континента да се забави до 1,2% през 2023 г., главно поради влиянието на вътрешното търсене. Икономическата активност обаче ще се повлияе благоприятно от спада на цените на енергията, което ще допринесе за умерен растеж на производството от 1,3% през 2024 г.


Базисната инфлация се очаква да намалее слабо, което ще се дължи на свития пазар на труда и на неотдавнашното отслабване на норвежката валута. Въпреки че се очаква общата инфлация да намалее, базовият растеж на цените, коригиран с цените на енергията, вероятно ще остане висок. Това предполага, че ще е необходимо време, за да може базисната инфлация да достигне целевото равнище на централната банка от около 2%.


Важността на Норвегия за ЕС


Преходът към възобновяеми енергийни източници в световен мащаб е възпрепятстван от опасенията за наличието на важни метали, особено тези, необходими за производството на батерии и слънчеви панели. Китай запазва доминираща позиция във веригата за доставки, което поражда опасения за потенциални прекъсвания и геополитическо напрежение. Неотдавнашните новини за забележително откритие в Норвегия обаче предизвикаха вълнение и оптимизъм в индустрията. Проучвателните усилия на Norge Mining в Рогаланд, Югозападна Норвегия, доведоха до идентифицирането на безпрецедентен фосфатен резерв. Компанията изчислява, че находището съдържа най-малко 70 млрд. тона фосфат, което е почти равностойно на комбинираните световни запаси от около 71 млрд. тона. Преди това откритие Мароко притежаваше най-големите фосфатни запаси от 50 млрд. тона. Това ново находище в Норвегия има потенциала да промени глобалната верига за доставка на фосфати и да даде значителен тласък на европейския пазар. Това революционно откритие има потенциала да направи революция в сектора на възобновяемата енергия и да отговори на опасенията за уязвимостта на веригата за доставки. В различни изявления пред местни медии Norge Mining твърди, че находището може да съдържа най-малко 70 милиарда тона фосфат, което го прави почти по-голямо от всички други потвърдени световни източници, взети заедно (около 72 милиарда тона). Според настоящите оценки следващото по големина находище се намира в Мароко, след това в Китай (3,2 млрд. тона), Египет (2,8 млрд. тона) и Алжир (2,2 млрд. тона).


Огромно находище на фосфатни скали, открито в Норвегия, съдържа достатъчно минерали, за да задоволи световното търсене на батерии и соларни панели през следващите 100 години, според минната компания, която го контролира. Norge Mining заяви, че в югозападната част на Норвегия може да са открити до 70 милиарда тона от невъзобновяемия ресурс, заедно с находища на други стратегически минерали като титан и ванадий. Фосфатните скали съдържат високи концентрации на фосфор, който е ключов компонент за изграждането на екологични технологии, но понастоящем е изправен пред значителни проблеми с доставките. Фосфорът който е открит за пръв път през 1669 г. от германския учен Хениг Брандт, който търси философския камък. Въпреки че се оказва неефективен при превръщането на обикновените метали в злато, той се превръща в основен компонент на литиево-желязо-фосфатните батерии в електрическите автомобили, както и на слънчевите панели и компютърните чипове. Фосфатната скала е важен компонент в различни индустрии, като основната ѝ употреба е в производството на торове. Приблизително 90 % от добитите в света фосфатни скали се използват за селскостопански цели. Тя обаче играе важна роля и в производството на литиево-йонни фосфатни батерии. Търсенето на тези батерии бързо нараства и осигуряването на стабилни доставки на фосфатни скали е от съществено значение за растежа на сектора на зелената енергия.


Преодоляване на уязвимостта на веригата на доставки

Настоящата зависимост на производството на фосфатни скали от ограничен брой държави поражда опасения относно уязвимостта на веригата за доставки. Преди това Русия контролираше най-големите в света находища на свръхчисти фосфатни скали, като Европейският съюз предупреди, че тези "критични суровини" са с висок риск за доставките. По-специално Китай има значителен дял на световния пазар, както по отношение на добива, така и на преработката. Тази доминация позволява на Китай да упражнява контрол върху критични материали, като например редкоземни метали, и да нарушава веригите за доставки при възникване на геополитическо напрежение. Новооткритото норвежко находище дава надежда на страните, които се стремят да намалят зависимостта си от Китай и да си осигурят стабилни доставки на критични минерали. Европейският съюз, признавайки стратегическото значение на фосфатите и други критични суровини, приветства норвежкото откритие. Законът на ЕС за критичните суровини има за цел да намали рисковете при доставките и да осигури автономност на континента в ключови отрасли. Норвежкото находище съответства на целите на този акт, като предоставя възможност на Европа да намали зависимостта си от автократични режими и да подкрепи своя зелен и цифров преход.


Последици за прехода към зелена енергия

Последиците от норвежкото откритие на фосфати се простират отвъд европейския пазар. Тъй като светът се стреми към по-зелено бъдеще, търсенето на батерии и соларни технологии продължава да нараства. Наличието и достъпността на критични метали играят решаваща роля за широкото разпространение на възобновяемите енергийни източници. Новооткритото находище на фосфати в Норвегия има потенциала да задоволи световното търсене през следващите пет десетилетия, като облекчи опасенията за бъдещ недостиг и нестабилност на цените.


Торовата промишленост и продоволствената сигурност

На торовата промишленост се пада най-големият дял от потреблението на фосфатни скали, като тя подпомага световното производство на храни и гарантира продоволствената сигурност. Предвид прогнозите за значително нарастване на световното население се очаква търсенето на селскостопански продукти да се увеличи. Наличието на огромен фосфатен резерв в Норвегия може да помогне за задоволяване на нарастващото търсене на торове и да допринесе за световната продоволствена сигурност.


Пазарът на фуражни фосфати се оценява на 2,6 милиарда щатски долара през 2023 г. и се очаква да достигне 3,2 милиарда щатски долара до 2028 г., с 4,0% годишен темп на нарастване от 2023 до 2028 г., според доклад, публикуван от MarketsandMarkets™. Фуражните фосфати допринасят за цялостното здраве и

производителността на животните, включително развитието на костите, енергийния метаболизъм и имунната функция. Животновъдите и птицевъдите все повече осъзнават ползите от фуражните фосфати за подобряване на благосъстоянието на животните, което води до тяхното по-широкото им използване.


Електрически превозни средства и съхранение на енергия

Фосфатната скала е също така важен компонент в производството на литиево-йонни фосфатни батерии, които се използват широко в електрическите превозни средства и системите за съхранение на енергия. Сегашният глобален стремеж към електрификация и декарбонизация разчита до голяма степен на тези батерии. Потенциалът на норвежкото находище да доставя фосфат за производството на батерии може да ускори въвеждането на електромобили и да подобри възможностите за съхранение на енергия, като улесни прехода към по-чиста и по-устойчива енергия.


Слънчева енергия

В допълнение към значението си за производството на батерии, фосфатната скала се използва при производството на слънчеви панели. Слънчевата енергия е ключов стълб на микса от възобновяеми енергийни източници, а наличието на стабилни доставки на фосфати може да подпомогне разширяването на производството на слънчева енергия. С норвежкото находище соларната индустрия може да получи достъп до надежден източник на фосфатни скали, като намали зависимостта от вноса и осигури устойчива верига на доставки за производството на соларни панели.


Екологични съображения и устойчив добив

Въпреки че откриването на норвежкото фосфатно находище предлага значителни възможности, от съществено значение е да се обърне внимание на екологичните проблеми и да се осигурят устойчиви минни практики. Известно е, че процесът на добив на фосфати е интензивен на въглеродни емисии и е вреден за околната среда. В миналото европейски държави, включително Нидерландия, спряха производството на фосфати поради опасения за замърсяване. Norge Mining обаче се стреми да прилага технологии за улавяне и съхранение на въглерод, за да сведе до минимум въздействието на процесите на добив и рафиниране върху околната среда.


Бъдещи перспективи и предизвикателства

Ангажиментът на Норвегия за спазване на строги екологични стандарти и опитът ѝ в иновациите в областта на чистите технологии я позиционират като потенциален лидер в областта на устойчивите минни практики. Прилагането на технологиите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид при добива на фосфати може да доведе до по-екологичен и отговорен добив на ресурси. Въпреки че норвежкото фосфатно находище притежава огромен потенциал, има няколко предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени преди пълното му използване. Техниките за добив и преработка на фосфатни скали са сложни и енергоемки. Отделянето и концентрирането на минералите изисква съвременни технологии като магнитно разделяне, флотация и обработка с киселини. Тези процеси трябва да бъдат оптимизирани, за да се осигури ефективно извличане и да се сведе до минимум въздействието върху околната среда.


Заключение: Икономиката на Норвегия е на стабилен път


В заключение, икономиката на Норвегия демонстрира устойчивост в условията на глобални предизвикателства. Добрите икономически резултати на страната, обусловени от фактори като потребителските разходи, нарастването на заплатите и пазара на недвижими имоти, допринесоха за цялостната ѝ стабилност. Проактивната парична политика на Norges Bank и повишаването на лихвените проценти отразяват ангажимента на банката да управлява ефективно растежа и икономическия натиск.


Заслужава да се отбележи, че икономиката на Норвегия разчита в голяма степен на своя петролен и газов сектор, което я прави уязвима към колебанията в световните цени на енергията. Страната предприема стъпки за диверсифициране на икономиката си и намаляване на зависимостта си от приходите от петрол чрез инвестиции в други сектори като възобновяема енергия и технологии. Очаква се тези усилия да допринесат за дългосрочната устойчивост и устойчивост на икономиката на Норвегия.


В перспектива се очаква норвежката икономика постепенно да укрепва, възползвайки се от спада на цените на енергията. Макар че трябва да бъдат преодолени предизвикателства като застаряването на населението и изменението на климата, високото равнище на заетост и БВП на глава от населението на Норвегия я позиционират добре сред страните от ОИСР. Със стабилен път напред норвежката икономика продължава да предлага обещания и възможности както за бизнеса, така и за отделните хора.


Норвегия не е перфектната икономика, но е чудесен пример за планирана социалдемократическа икономическа система. Тя е направила всичко правилно с възможностите, които са се появили на пътя ѝ, но да се очаква, че всяка страна ще постигне съвършенство, като копира и пастира финансовата политика на своето правителство, е абсурдно.


Comments


bottom of page