top of page

Няма секс и удоволствие в СССР: Как гражданите трябва да служат и умират за партията!


СССР, или Съюзът на съветските социалистически републики, беше затворена страна, изпълнена с тайнственост и загадки за външния наблюдател. По време на Студената война както американските, така и съветските медии преувеличаваха фактите и им придаваха собствена интерпретация. Но едно изказване, направено по време на излъчването на телеконференция между САЩ и СССР през 1986 г., става особено известно и предизвиква множество коментари и шеги: "В СССР няма секс!".


Историята на секса в Съветския съюз представлява уникално и сложно пътешествие от развратник до пуритан. Този експеримент съчетава радикален либерализъм, строг контрол и накрая епоха, в която сексът става по-открит и достъпен. Тази история показва как политиката и обществените ценности влияят върху индивидуалния живот и как тези промени се отразяват на социалния прогрес. Въпреки ограниченията и противоречията, историята на секса в СССР ни оставя разбиране за това как човешката сексуалност винаги ще се стреми към свобода и себеизразяване.


По време на Съветския съюз въпросите за секса и индивидуалното щастие бяха обект на голямо внимание и спорове. Този уникален експеримент съчетава в себе си либертинизма на 20-те години на ХХ век, пуританската политика на Сталин и сексуалната революция от края на 80-те години при Горбачов. В тази статия ще разгледаме историята на сексуалните норми и ценности в Съветския съюз, като открием изненадващия и понякога противоречив свят на сексуалния морал.


Историята на известната фраза


Телеконференцията, известна като "Космически мостове", е организирана, за да запълни информационната пропаст между двете страни и да позволи на жителите на СССР и САЩ да общуват помежду си. По време на предаването жителите на Бостън задават много въпроси за живота на съветските жени и по-специално за съветската реклама. Една американка отбеляза, че американската реклама е силно свързана със секс, и попита дали в съветската реклама има секс. На това съветската жена, Людмила Иванова, отговори: "Не, при нас няма секс и ние сме категорично против него". Това предизвика взрив от смях в съветската публика, но една от жените ясно поправи говорителката, като каза "Ние правим секс, просто нямаме такъв вид реклама."


Загадъчният СССР


СССР беше изолирана държава със свои собствени правила и разпоредби. Гражданите на СССР бяха призвани да служат и да умират за партията, а идеологията на комунизма проникваше във всеки аспект на живота. В такава страна, където колективизмът и послушанието са важни ценности, сексуалността и удоволствието са забранени или поне силно ограничени. Като цяло, обществото е силно милитаризирано, военната и военно- идеологическата подготовка започват от ранна детска възраст. А ролята на половете ясно обуславя държавната политика- мъж, който се подготвя и целият си живот е в готовност да умре за нацията. И жена, чиято роля е да се грижи за домакинството, работи, защото по време на война основната работна сила са жени и най- вече да ражда повече деца, които да бъдат идеологически подготвени да умрат за нацията.Ролята на гражданите в СССР


В СССР гражданите бяха подчинени на интересите на партията и държавата. Тяхната основна задача беше да служат на колектива и да постигат обществени цели. Личните желания и потребности отстъпваха на заден план, а индивидуалното щастие и реализация не бяха приоритет. Изключенно е да се говори за каквито и да е индивидуални лични права извън контекста на националната доктрина и националният интерес.Контрол върху сексуалността


В СССР контролът върху сексуалността и личните отношения е строго регулиран от държавата. Браковете и семейните отношения бяха разрешени и контролирани, докато извънбрачните връзки и сексуалните отношения бяха отхвърляни. Държавата се е стремяла да потисне индивидуалното изразяване на сексуалността и да я подчини на интересите на партията и икономиката. В крайна сметка, понятието индивид извън колектива не съществува, така че няма какъвто и да е разговор за индивидуално щастие или индивидуално саморазкриване. Има индивиди, на които трябва да им бъдат вменени определени социални фунцкии.


Отсъствие на сексуалността в рекламата и изкуството


Съветската икономика на първо място е планова, което няма нищо общо с пазарната икономика. В плановата икономика, понятия като потребител, индивидуални решения, частна собственост, лична инициатива и бизнес не съществуват въобще, всичко е сведено до изпълнение на плана спуснат от Партията в полза на нацията. Сексуалността е забранена в съветската реклама и изкуство. Рекламните материали и произведенията на изкуството не можеха да съдържат откровени изображения или сексуални асоциации. Държавата се стремеше да поддържа "морала" и "духовността" на обществото, като потискаше всякаква проява на сексуалност в публичната сфера.


Последици от забраната на сексуалността


Забраната на сексуалността и удоволствието в СССР има своите последствия. Липсата на открита дискусия за сексуалността и ограниченията в личния живот доведоха до табута и недоразумения в тази сфера. Хората не можеха свободно да изразяват желанията и потребностите си, което можеше да доведе до стрес и психически проблеми.


Исторически Преглед на един Пуритански Експеримент


Революционният либертинизъм през 20-те години на ХХ в.

В периода след Октомврийската революция от 1917 г. сексуалната свобода и морал претърпяват период на активна трансформация. Работниците, живеещи в новите общежития, споделят всичко - от сексуалните партньори до бельото. Теорията за "чашата вода" гласеше, че задоволяването на сексуалните желания трябва да бъде толкова просто, колкото пиенето на вода. Поетът Владимир Маяковски дори изнасял представления с голи жени, украсени с панделки с надпис "Долу срама!". Този либертинизъм обаче скоро довежда до контрол над женската сексуалност. Новият съветски мъж имал право да задоволява сексуалните си желания, а пролетарката, която отказвала, рискувала да бъде обвинена в принадлежност към дребнобуржоазната класа.


Пуританската епоха на Сталин

Идването на Сталин на власт води до установяването на строг пуритански морал. Хомосексуализмът, изневярата, абортът, мастурбацията и предбрачният секс стават престъпления. Призивите на Хрушчов за отхвърляне на култа към личността обаче водят и до затопляне на сексуалната политика: прелюбодейството вече не носи изгнание в Сибир, но може да коства работата. Високопоставените членове на партията, разбира се, бяха свободни да правят почти всичко, което пожелаят.


Сексуалната революция през 80-те години

През 80-те години на ХХ век, въпреки официалните ограничения върху сексуалната активност, младите хора правят секс на плажовете, по пътищата, в баните на общинските апартаменти и на други места. В края на 80-те години един руски модел се появява на корицата на Playboy.


Лични истории и свидетелства

Освен общата историческа картина, ще се обърнем към личните истории и свидетелства, които ще ни дадат по-добра представа за това как сексуалността и политиката са повлияли на обществото. Един гей съдия, произнасящ присъди, разкрива собствената си хомосексуалност в дневниците си. Един журналист проучва протоколите от събранията на партийните членове относно аферата на баща му с жената, която става негова майка. Филмът използва красива стоп-моушън анимация, за да илюстрира ключови моменти от историята, както и редки порнографски рисунки на известния режисьор Сергей Айзенщайн и архивно видео, обхващащо седем десетилетия от сексуалния живот в СССР.


Заключение


В СССР, където гражданите бяха призовани да служат и да умират за партията, сексуалността и удоволствието бяха изместени на заден план. Държавата строго контролираше личните отношения и потискаше изразяването на сексуалността в рекламата и изкуството. С разпадането на СССР и промяната на политическата обстановка обаче отношението към сексуалността в Русия се промени. Хората получиха повече свобода и възможност да изразяват желанията и потребностите си. Това отвори нова глава в историята на сексуалността в страната и позволи на хората да търсят удовлетворение и щастие в личния си живот.


留言


bottom of page