top of page

Под екватора на Марс е погребано голямо количество вода


Преди повече от 15 години космическият апарат "Марс Експрес" на ЕКА изследва формацията Medusae Fossae близо до екватора на Марс, като открива масивни седименти с дълбочина до 2,5 километра. От тези първоначални наблюдения не беше ясно от какво се състоят тези седименти. Сега, използвайки данните от радара MARSIS от същата мисия, учените установиха, че седиментите са още по-дебели, до 3,7 километра под повърхността, и че представляват слоест воден лед, подобен на този, който се намира под марсианските полярни ледени шапки. Изследователите са изчислили, че ако ледът, уловен в седиментите под Medusae Fossae, се разтопи, цялата Червена планета ще бъде покрита със слой вода с дълбочина от 1,5 до 2,7 метра! Това е най-голямото количество вода, откривано някога в този район на Марс, достатъчно да запълни Червено море на Земята.


Водният лед е в изобилие

Формацията Medusae Fossae се състои от няколко геоложки образувания, разрушени от вятъра, широки стотици километри и високи няколко километра. Разположени на границата между възвишенията и низините на Марс, тези образувания вероятно са най-големият източник на прах на Марс, както и едно от най-обширните находища на планетата. Първоначалните наблюдения от Марс Експрес показаха, че това образувание е сравнително прозрачно за радарите и има ниска плътност, което е типично за ледените отлагания. Въпреки това учените не можаха да изключат възможността то да е просто струпване на вятърно разнасян прах, вулканична пепел или седиментна скала. Вместо това новите радарни данни показват слоеве от прах и лед, покрити със защитен слой от сух прах или пепел с дебелина няколкостотин метра.


Сега е безводна пустиня, но някога е била богата на вода

Днес Марс прилича на пустинен свят, напълно лишен от вода. Въпреки това на повърхността му има много признаци, че някога водата е била в изобилие. Виждаме пресъхнали речни корита, дъна на древни океани и езера, както и дълбоки долини, прорязани от течаща вода. Открихме и значителни количества воден лед на Марс: огромни полярни ледени шапки, ледници, погребани близо до екватора, и подпочвени залежи, засечени от радарите на няколко мисии.


Масивни ледени запаси, каквито се предполага, че се намират под сухата повърхност на Medusae Fossae, обаче не биха могли да се образуват при сегашния климат на планетата. Те трябва да са се образували в по-ранна климатична епоха, последвана от дълбоки промени. Колин Уилсън, учен от проекта Mars Express на ЕКА, заяви: "Този последен анализ поставя под въпрос разбирането ни за образуването на Medusae Fossae и повдига толкова много въпроси, колкото и дава отговори. Преди колко време са се образували тези ледени отлагания и какъв е бил Марс по това време? Ако се потвърди, че това е воден лед, тези огромни депозити ще променят разбирането ни за историята на климата на Марс.


Ценни залежи за бъдещето

Фактът, че тези ледени залежи се намират точно под екватора и са толкова обширни, ги прави потенциално много ценни за бъдещи космически изследвания. В крайна сметка пилотираните мисии до Марс ще трябва да кацат близо до екватора на планетата, далеч от богатите на лед полярни шапки или ледници по високите ширини. Те ще се нуждаят от вода като ресурс, така че намирането на лед в този регион е почти задължително за човешките мисии до планетата.


За съжаление, тези залежи в Медузките фоси са покрити със стотици метри прах, което ги прави недостъпни поне през следващите няколко десетилетия. Сега обаче, когато знаем за тях, те ще ни помогнат да съберем още няколко парчета от пъзела, който съставлява историята на водното минало на Марс. Това ще ни позволи да разберем къде водата, която някога е текла по повърхността, сега се е утаила под земята. Докато "Марс Експрес" използва радара си, за да картографира воден лед на дълбочина до няколко километра, поглед към водата по-близо до повърхността предоставя орбиталният апарат Mars Trace Gas Orbiter (TGO), основният модул на мисията ExoMars на ЕКА/Роскосмос. Този орбитален апарат носи инструмента FREND, който открива съдържанието на водород - индикатор за воден лед - в първия метър марсианска почва. През 2021 г. FREND откри богата на водород област с размерите на Холандия в долината Маринър на Марс, а в момента картографира разпределението на плитките водни залежи в останалата част на Червената планета.

Comments


bottom of page