top of page

Путин за "Велика Евразия""Защо толкова много почитаме Александър Невски като светец? Именно заради този избор - той мислеше за запазването на руския народ, а след това и на всички народи, живеещи на територията на нашата огромна страна", заяви Владимир Путин на среща с новия състав на Обществената палата на Русия в началото на Ноември 2023 година. Държавният глава добави, че същото се случва и днес. Русия защитава своите морални и етични ценности, история, култура и език. Това е ключът към днешните събития, изтъкна държавният глава. В резултат на това Москва засили партньорството си с Пекин. По този начин тя не само остана на повърхността, но и зае благоприятна икономическа позиция в променящата се пазарна среда


От началото на украинската криза Русия постепенно започна да се обръща на Изток. Като част от тази стратегия една от най-важните външноикономически цели на Москва стана развитието на сътрудничеството с водещите икономики от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), включително подобряването на търговското партньорство с Китай. Путин се опитва да представи съвременна Русия като неразделна част от т.нар. глобален юг и като съзнателна опозиция, като враг на Запада. Владимир Путин заяви на церемонията по откриването на форума "Един пояс, един път" в Пекин, че тази инициатива до голяма степен съответства на интеграционните процеси в различни региони на неговата държава. Той също така повтори, че Москва иска и е готова да насърчава сътрудничеството и взаимодействието с Пекин в рамките на концепцията за Голямото евразийско партньорство. Освен това Русия желае да развие транспортната си инфраструктура и е готова да привлече заинтересовани държави в развитието на Северния морски път - най-краткия маршрут между Далечния изток и европейската част на Русия.


Обхватът на китайско-руското икономическо сътрудничество се увеличава, като това партньорство обхваща търговията, промишлеността, селското стопанство, логистиката и инфраструктурните проекти. Москва планира да развие логистична инфраструктура в Сибир и Далечния изток като един от начините за тясно икономическо взаимодействие с Пекин. Очаква се в бъдеще двете страни да работят в още по-тясно сътрудничество за съвместно изграждане на пътища, железопътни линии, пристанища и тръбопроводи.


Насочването на Русия на Изток е продиктувано от драматични промени в международната среда. След като Крим стана част от Руската федерация през 2014 г., САЩ и други западни държави приложиха серия от дипломатически натиск и икономически санкции спрямо Москва. Украинската криза през 2022 г. доведе до срив в отношенията между Русия и Запада: Вашингтон и Брюксел затвориха вратите за икономическо сътрудничество с Москва - от енергетиката до вноса на чипове, от финансовите услуги до логистиката на стоки. С други думи, Западът, начело с Америка, скъса отношенията си с Русия, което провокира нейното преориентиране към Азиатско-тихоокеанския регион.


На второ място, необходимостта от развитие оказваше натиск върху Русия и я подтикваше към по-тясно сътрудничество с източните държави. Това не е просто дипломатически ход, а стратегия за развитие, която да съживи руската икономика. Владимир Путин взе участие в срещата на върха "Един пояс, един път", като проведе множество срещи с лидери на държави от АТР. По този начин той показа, че Русия е изключително заинтересована от партньорство с тези държави, чиито икономики в момента отбелязват бърз растеж. През последните две години западните държави наложиха икономически санкции на Москва заради украинската криза, което доведе до засилен натиск върху руската финансова система, износа на енергия и индустриалното развитие. За да се адаптира към новата международна обстановка, Русия диверсифицира икономическите си отношения и на преден план сред търговските ѝ партньори излезе азиатско-тихоокеанският пазар, а не Европейският съюз, както беше в миналото. В четвъртък, 19 октомври, Газпром обяви подписването на допълнително споразумение към договора за покупко-продажба на газ по източния маршрут с Китайската национална петролна корпорация (CNPC). Целта на това споразумение е да се увеличат доставките на газ за Китай до края на 2023 г. След приключването на проекта обемът на руско-китайската търговия с газ ще достигне 48 млрд. куб. м годишно, което ще компенсира загубения от Москва пазарен дял в Европа.


Контекст и настояща ситуация


В случая с Източна Азия политиката на "оста на Изток" включва три основни компонента: социално-икономическото развитие на руския Далечен изток, интеграцията на руската икономика в Азиатско-тихоокеанския регион и укрепването на двустранното и многостранното сътрудничество със страните от региона. Русия инвестира все повече ресурси в регионите на Сибир и Далечния изток, като кани страните от Източна Азия да участват в тяхното развитие при взаимноизгодни условия. Същевременно се наблюдава консолидация със страните от региона в многостранните политически институции на глобално и регионално ниво. С други думи, активизирането на връзките ни с Източна Азия преследва дуалистична цел: в областта на икономиката - интегриране в регионалните пазари, в областта на политиката - осигуряване на ролята на един от водещите актьори в този субрегион.


Насочването на Русия на Изток стана актуално след азиатската финансова криза от 2007-2008 г. В енергийния сектор вниманието започна да се насочва към източноазиатските пазари с тяхното нарастващо търсене на въглеводороди. През 2009 г. е пуснат първият етап от газопровода Източен Сибир - Тихи океан (ВСТО). Разширява се сътрудничеството в областта на енергетиката с Китай, Япония, Филипините, Индонезия и редица други държави от АСЕАН. Руската федерация стана член на много ключови азиатски многостранни институции за икономическа и политическа интеграция, най-вече на ШОС и БРИКС. През 2012 г. във Владивосток се проведе форумът на АПЕК, на който Русия за първи път успя да се позиционира пълноценно като азиатско-тихоокеанска сила.


След като конфронтацията със Запада се засили след държавния преврат в Украйна през 2014 г., обръщането към Изтока придоби особено значение като стратегически инструмент за предпазване от външни рискове. Сътрудничеството с Китай беше приоритизирано. На двустранно равнище бяха установени всеобхватни икономически връзки в областта на енергетиката, финансите, инфраструктурата и търговията, беше засилено взаимното разбиране по такива неотложни въпроси на международната политика и сигурност като украинската криза, конфликта в Сирия, проблемите в Южнокитайско море, конфликта на Корейския полуостров, ракетната програма на САЩ в Източна Европа и Североизточна Азия. Големи успехи бяха постигнати в областта на военно-техническото сътрудничество, включително например в такива чувствителни области като ранното предупреждение за изстрелване на ракети.


В средата на 2010 г. бяха подписани споразумения за големи инвестиции от страна на китайски държавни корпорации в руския инфраструктурен и енергиен сектор. На Китай беше предоставена възможност да закупи дялове в газови и петролни находища, от което Русия преди това се въздържаше, предпочитайки да държи чуждестранните инвеститори настрана от стратегическите отрасли.


Сътрудничеството с Пекин в рамките на многостранни платформи се развива успешно. Сред най-успешните институции за сътрудничество са Азиатската банка за инфраструктурни инвестиции, Фондът "Път на коприната", Банката за развитие на БРИКС и Банката за развитие на ШОС. Така започна да се оформя институционалната основа на една нова система на управление не само на регионално, но и на глобално равнище.


Връзките с Токио и Сеул бяха активно укрепени, особено в енергийния сектор. През 2019 г. беше подписано споразумение за участие на японски фирми в проекта за втечнен природен газ в Арктика - 2. Според договора инвестициите им в него трябваше да възлязат на почти 3 млрд. долара. С Южна Корея бяха подписани няколко важни споразумения, свързани със строителството на кораби за втечнен природен газ и развитието на големи транспортни възли, обслужващи енергийните проекти в руската Арктика.


Въпреки това до 2022 г. партньорството с държавите от Източна Азия не се е превърнало в ефективна алтернатива за Русия на отношенията ѝ с Европа, най-вече в енергийния сектор. Началото на Специалната военна операция (СВО) в Украйна през февруари 2022 г. драматично промени ситуацията. На първо място, обръщането към Изтока стана безалтернативно поради почти пълния разпад не само на политическите, но и на икономическите отношения с колективния Запад. Докато в началото на 2022 г. делът на руския газ в европейския внос беше 41 %, до октомври той спадна до 7,5 %. На второ място, Азия като цяло зае неутрална позиция по отношение на ОДП. Западът не успя да привлече страните от условния незапад в антируския фронт . СЗВ се превърна в най-важния крайъгълен камък в политиката на обръщане на Русия на Изток.


Проблеми на културната и цивилизационната идентичност


Обръщането на Изток никога не е означавало за Русия пълно оттегляне от Европа и присъединяване към Азия. Традиционно в руския политически дискурс доминира мнението, че Русия не е трябвало да се асимилира с един от тези макрорегиони. Винаги се е подчертавало, че поради историческия си път и географското си положение Русия притежава уникална - нито европейска, нито азиатска - обществено-политическа култура. Ето защо обръщането към Изтока се разглеждаше главно в политико-дипломатически и икономически, но не и в цивилизационен аспект.


Проблемът е свързан не само със самоопределянето на Русия като предимно европейска държава, макар че е обърната към Азия, но и с отношението на много азиатски държави към нея като към външен играч. В Източна Азия се наблюдава феноменът на азиатския национализъм, основан на икономическия успех.


Едно от неговите проявления са опитите за оформяне на процесите на регионализация въз основа на етноцивилизационна идентичност. В началото на 90-те години на ХХ в. в редица държави от субрегиона се обсъжда идеята за създаване на чисто азиатска (с изключване на "европейските" държави) структура за икономическа интеграция. Така например малайзийският проект за Източноазиатски икономически коктейл предвиждаше създаването на интеграционна група без участието на "бели" държави.


Тази идея беше обезсилена от азиатската финансова и икономическа криза от 1997-1998 г., която показа провала на подхода към интеграцията, основан на цивилизационната идентичност. Въпреки това тя не беше отхвърлена напълно. През 2014 г. в речта си на Конференцията за взаимодействие и мерки за изграждане на доверие в Азия китайският президент Си Дзинпин издига лозунга "Азия за азиатците", т.е. регионален ред на сигурност, в който главните действащи лица са изключително държавите от региона: "именно народът на Азия трябва да управлява делата на Азия, да решава проблемите на Азия и да поддържа сигурността на Азия".


В резултат на това развитието на икономическата интеграция в Източна Азия се осъществява в контекста на борбата между два подхода: "отворен регионализъм" (създаване на незатворени институционални структури, в които се допускат всички желаещи, при условие че отговарят на квалификационните изисквания относно вътрешните норми на участващите страни) и "затворен регионализъм", чийто основен критерий е географската принадлежност към региона. Първият подход беше активно насърчаван от Япония, Австралия и САЩ, а вторият - от Китай и някои страни от АСЕАН.


В реториката на привържениците на "затворения регионализъм" активно се използваше понятието "азиатски ценности" в противовес на западните либерални ценности. Тази позиция беше най-характерна за Индонезия, Малайзия, Мианмар и Сингапур. Техните лидери винаги са смятали, че икономическата модернизация и социално-политическото развитие на източните общества не трябва непременно да следват западния път. Всъщност ставаше дума за отхвърляне на либералните идеи и "ред, основан на правила", наложени от Запада, за приоритет на суверенитета и национално-културната идентичност.


В тази светлина Русия често се възприемаше в региона като държава, чиито основни интереси са съсредоточени не на Изток, а на Запад, т.е. не е изцяло азиатска сила. Държавите от региона "често не гледат на Русия като на азиатско-тихоокеанска държава, тъй като нейната демография, икономика и политика до голяма степен следват европейските модели". Ето защо "от историческа и културна гледна точка за Русия винаги ще бъде трудно да изгради в Азия взаимодействие, сходно по мащаб и дух с това на Юга и Запада".


Русия установява отношения с Китай по-рано от западните държави, като сключва Нерчинския договор през 1689 г., но в очите на китайците тя не придобива статут на пълноправен партньор. Неслучайно в китайските документи руските стоки се споменават като данък, а плащането за тях - като подарък за признаване на културното превъзходство на империята Цин.


В Източна Азия продължават да съществуват исторически обиди, датиращи от епохата, когато Русия се придвижва на Изток. До революцията от 1917 г. царска Русия не е отделена от Запада. Заедно с Великобритания, Франция и Съединените щати китайците я смятат за един от проводниците на политиките, довели до "века на унижението", върху преодоляването на чието наследство се основава идеологическата парадигма на сегашния възход на страната. Корея и Япония също се възприемат като обекти на колониална политика от страна на Русия на различни етапи от историческото развитие.


Що се отнася до следвоенната съветска и постсъветска история, вътрешният политически елит винаги е демонстрирал западноцентристко външнополитическо мислене. Нещо повече, съществуваше "пренебрежително отношение към Азия като към второстепенен регион на света". Това отчасти е следствие от факта, че в двуполюсния свят основният противник на СССР бяха Съединените щати, а след разпадането на първия пейзажът на световната управленска архитектура се определяше от американската глобална хегемония.


В някои страни от субрегиона образът на Русия като страна, отговорна за настоящите им проблеми, се запазва на ниво обществено съзнание. Например в Южна Корея някои обвиняват Русия като наследник на СССР за трагедията на Корейската война и разделението на страната, докато в Северна Корея обвиняват Русия за отказа ѝ да окаже безусловна подкрепа в конфронтацията с Юга. От историческа и цивилизационна гледна точка Русия остава "далечен съсед" за страните от региона, т.е. страна, която е западна по манталитет и национални традиции.


Друг проблем е липсата на опит и значителни постижения на Русия в структурите на азиатската икономическа интеграция, както и липсата на собствена силна ниша на азиатските пазари. От една страна, развитието на Далечния изток е невъзможно да си представим без укрепване на търговските и инвестиционните връзки със съседните страни. От друга страна, като се има предвид настоящото ниво на развитие на нашите източни региони, те се възприемат като периферия на Източна Азия, а самата Русия се възприема като маргинален регионален играч. По тази причина на Русия всъщност се отрежда предимно ролята на наблюдател, а тихоокеанската ѝ част е само транзитна територия и източник на суровини.


Евразийският икономически съюз, чието ядро е Руската федерация, все още не се е присъединил към нито една от многостранните зони за свободна търговия (ЗСТ), създадени в региона на АТР, включително към Транстихоокеанското партньорство и Всеобхватното регионално икономическо партньорство (ВРИП). Подписано е единствено споразумение между ЕАИС и Социалистическа република Виетнам. С Китай този формат на взаимодействие все още не е на дневен ред. Сътрудничеството в рамките на ШОС и БРИКС се развива предимно в политическата сфера, докато икономическите проекти там са разработени по-скоро по инициатива и с финансовата подкрепа на Китай. Като цяло през трите десетилетия след разпадането на СССР Русия не успя да се докаже като основен икономически фактор в Източна Азия.


Пристрастие към Китай


Специфичният риск за руския завой на Изток е очевидното пристрастие към Китай както в икономическата, така и в дипломатическата сфера. Това е особено забележимо в енергийната сфера. През 2021 г. Китай е внесъл от Русия природен газ на стойност почти 3 млрд. долара (16 пъти повече в сравнение с 2017 г.). След началото на СТЕ Китай се превърна в нашата основна алтернатива на европейските експортни пазари. В същото време Русия не е монополен доставчик на енергийни ресурси за Китай. Нашият дял във вноса на природен газ в Китай през 2021 г. е малко над 6% - по-малко от този на "недружелюбната" Япония. Съществува риск от "диктат на купувача" от страна на Пекин, което обективно влошава преговорната позиция на руските доставчици.


Налице е и дефицит на логистични възможности за бързо преориентиране на доставките на енергийни суровини в азиатска посока. Съществуващите тръбопроводи от Източен Сибир към Азиатско-тихоокеанския регион вече работят с пълен капацитет. Все още се изгражда газопроводът "Силата на Сибир-2" през Монголия до Китай, който ще бъде завършен едва през 2029 г. Пазарите в Южна и Югоизточна Азия, които са важни в контекста на диверсификацията на износа, могат да бъдат снабдявани само по море. Тук пространството за маневриране е ограничено от западните санкции във финансовата сфера, най-вече по отношение на застраховането на кораби. Именно поради нарастващите разходи за превоз Индия през септември 2022 г. обяви намерението си да откаже да купува руски петрол и да премине към внос от Африка и Близкия изток.


Що се отнася до Китай, трябва да се вземе предвид намаляването на търсенето на газ там с напредването на политиката за икономия на енергия и диверсификация на доставките, както и с добива на собствен шистов газ. Китайските енергийни компании демонстрираха способността си да внасят в страната енергийни ресурси от все повече страни на цени, равни или по-ниски от световните. Вече са установени доставки на газ по тръбопроводи от Мианмар, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан и има опит в закупуването на втечнен природен газ на спот пазара, включително от САЩ. Въпреки че руският газ има значителни конкурентни предимства (географска близост, наличие на съществуващи тръбопроводи, гарантирани доставки по дългосрочни договори със значителна отстъпка), би било прибързано да се пренебрегнат напълно рисковете, свързани със ситуацията на "диктат на купувача".


Съществуват проблеми и в други области. Докато двустранната търговия е в подем, инвестициите не се развиват толкова добре. Докато преките чуждестранни инвестиции от Китай продължават да се увеличават стабилно в структурата на външните инвестиции в повечето страни по света, в Русия техният дял не нараства от 2014 г. насам. Целите на Програмата за сътрудничество между Североизточен Китай и руския Далечен изток и Източен Сибир (2009-2018 г.) не бяха постигнати, което наложи създаването на нова програма за периода 2018-2024 г.


Разминаването между очакванията и реалността е особено забележимо в секторите на услугите и високите технологии. С изключение на енергийния сектор, китайското правителство не се стреми да управлява международната дейност на частните компании, които вземат инвестиционни решения въз основа на същите изчисления като транснационалните корпорации от други държави. Русия все още е периферен пазар за тях. Ситуацията не се е променила дори след старта на ЕСТЕ през февруари 2022 г. Трябва да признаем, че връзките с Китай все още не са компенсирали Русия за загубата на достъп до западните технологии и капиталови пазари.


Принудени сме да признаем, че в момента на практика нямаме друга значима ниша на китайския пазар освен износа на въглеводороди, а китайските инвеститори присъстват вътре в Русия само в много ограничена степен. Всъщност Москва се нуждае повече от износа на нефт и газ за Китай, отколкото Пекин. Ситуацията в енергийния сектор подчертава общата асиметрия на двустранните икономически отношения. Доставките на въглеводороди сами по себе си не позволяват създаването на солидна основа за сътрудничество, която да позволи решаването на всички проблеми на икономическите отношения между Русия и Китай в бъдеще.


Придавайки на Китай ключово значение в скалата на външнополитическите си приоритети, Русия има по-малка свобода на действие в отношенията си с други азиатски партньори. Рискът е загубата на статута на неутрална сила, която не е въвлечена в нито един от конфликтите, съществуващи в региона. С други думи, ако преди Русия теоретично можеше да бъде възприемана там като "честен посредник", способен да участва ефективно в разрешаването на вътрешнорегионалните противоречия, сега това не е толкова очевидно.


Подобна тенденция се прояви ясно след 2014 г., когато, намирайки се в сложна геополитическа ситуация, Русия беше принудена значително да намали активността си в Азия. В действителност многовекторният курс е сведен до минимум, а външнополитическата стратегия се определя в контекста на отношенията с Китай като основен стратегически съюзник в Азия и света като цяло. Това се прояви в пълна степен в отношенията с онези азиатски партньори, спрямо които Русия традиционно провежда балансирана и внимателна политика - Япония, Република Корея и държавите от АСЕАН.


Япония е силно обезпокоена от ускореното развитие на руско-китайските военни и военно-технически връзки, най-вече по отношение на разработването на нови видове оръжия, съвместното патрулиране на морските райони около Япония от руския и китайския флот и съвместните учения в Източнокитайско море в непосредствена близост до спорните острови Сенкаку/Дяоюй. Токио е най-загрижен от перспективата за руско-китайски военен съюз, официален или не, насочен срещу Съединените щати и техните съюзници в Източна Азия - Япония и Южна Корея [16, с. 261]. Интересът на Япония да "откъсне" Руската федерация от Китай, от една страна, я мотивира да поддържа контакти с Москва, а от друга, служи като стимул за развитие на военно-политически съюз с Америка. Военната подготовка в рамките на такъв съюз неизбежно ще изисква от Русия да поеме допълнителни разходи, за да гарантира сигурността си в Тихия океан.


Позицията на Русия като участник в международните усилия за уреждане на Корейския полуостров значително отслабна. Значителният посреднически потенциал на Москва, основан на гладки отношения и с двете страни в конфликта, остава неизползван. Ограниченията на нашите възможности са обективно свързани с липсата на сериозни икономически лостове за въздействие върху Пхенян. Все пак можем да припомним, че в средата на 2000-те години, когато ситуацията в това отношение не беше по-добра, Русия беше един от инициаторите и най-активният участник в шестстранните преговори. По онова време нито един въпрос, свързан с Корейския полуостров, не беше решен без съгласието на Москва.


Политиката на Русия спрямо страните от Югоизточна Азия, която традиционно се характеризира с неутралитет и баланс, сега се справя малко по-добре. Въпреки че през последните години диалогът на Русия с АСЕАН се развива доста успешно1 , много от членовете на асоциацията, с укрепването на съюза с Китай, виждат в Москва не независим политически актьор в региона, а преди всичко съюзник на Пекин.


Това възприятие беше улеснено от фактическата подкрепа на Москва на най-високо равнище през 2016 г. за позицията на Китай да не признава решението на Международния съд в Хага, който отказа да признае претенциите на Китай за изключителната икономическа зона в архипелага Спратли, както и от участието на руските военноморски сили в съвместни военноморски учения с Китай в Южнокитайско море през същата година. На този фон сближаването на Виетнам със Съединените щати във военностратегическата сфера се ускори и Ханой започна да ги възприема като почти единствения гарант за своята сигурност.


Както отбелязва руският изследовател Д. В. Мосяков, установяването на близки отношения с Китай означава "фактическо обвързване на руската политика на Изток с интересите на Китай" [17, с. 29]. [17, с. 29]. Най-вероятно подобно мнение трябва да се смята за очевидно преувеличение. Въпреки това същността на проблема е правилно идентифицирана: Русия трябва да помисли за излизане от сянката на Китай и да стане активен участник в икономическите и политическите процеси в изключително важния за нашите интереси регион на света.


Трябва да се вземе предвид и фактът, че от времето на Студената война насам Русия традиционно се възприема в много държави от Югоизточна Азия като естествен противовес на Китай. Сега, от гледна точка на тамошния елит, е необходимо да се ограничи напористата китайска политика в региона. Това, наред с другото, е мотивът за държави като Виетнам или Мианмар да развиват активно отношенията си с Русия, особено във военно-техническата сфера. Прекомерната "китайска пристрастност" във външната политика очевидно намалява пространството за политически маневри на Москва в отношенията с тях.


Какво следва?


Китай остава естествен партньор и съюзник на Русия на световната сцена. Развитието на отношенията с Китай във всички области - от търговията до стратегическата сфера - ще остане основна насока на нашата източна политика за дълго време напред. Китай и Русия споделят общо наследство от комунистическата епоха. Макар че Русия се е отказала от комунистическото си минало, а Китай му е останал верен, двете страни психологически изпитват сходна обида към колективния Запад - Китай заради "стоте години унижение" и продължаващата доминация на Запада в институциите за глобално управление, а Русия - заради отказа на Запада да се съобразява с нейните интереси след разпадането на СССР и последователното разширяване на НАТО на изток.


Пекин и Москва приемат, че международният ред претърпява фундаментална промяна от западноцентризъм към многополюсна система, основана на баланс на интересите между различните центрове на сила. Западът отчаяно се съпротивлява на тази трансформация. По време на срещата си със Си Дзинпин на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Пекин през февруари 2022 г. руският президент Владимир В. Путин отбеляза, че "...". Путин отбеляза, че "... опитите за създаване на еднополюсен свят напоследък придобиха абсолютно уродлива форма и са абсолютно неприемливи за преобладаващия брой държави на планетата" [пл. 8]. [pl. 8]. На свой ред Си Дзинпин, говорейки на срещата на върха на ШОС в Самарканд през септември 2022 г., заяви, че Китай "в условията на колосални промени, които нямат прецедент в историята", е готов заедно с Русия да покаже пример за отговорна световна сила и "да поведе световната общност по траекторията на устойчивото и позитивно развитие" [history 9]. [pl. 9].


Практиката показва, че способността на нашите страни да влияят върху световния дневен ред се увеличава значително, когато те си взаимодействат тясно една с друга, основавайки се на чисто прагматични съображения [18, с. 141]. Така например партньорството между Руската федерация и Китай в Централна Азия се проявява по този начин. В процеса на развитие на евразийската интеграция нашите страни са формулирали общи цели и демонстрират взаимно допълване при избора на пътища и методи за постигането им.


В хода на съвместните действия в рамките на Организацията на обединените нации, при осъществяването на сътрудничеството в областта на регулирането на информационната политика, валутно-финансовата и други стратегически области, Русия и Китай всъщност се превърнаха в "законодатели на тенденциите". В частност те разработиха и очертаха общите принципи на използване на сила в международни конфликти, информационния суверенитет и търсенето на алтернативи на господството на долара в световната икономика. Както отбелязва Е. Вишник, китайско-руското партньорство "все повече влияе не само върху двустранните им взаимодействия, но и върху глобалното управление като цяло" [19, с. 127]. [19, p. 127].


Там, където интересите на страните не съвпадат, е съвсем естествено както Русия, така и Китай да следват своя собствена линия. Китай, например, смята САЩ и страните от колективния Запад за свои основни противници, които представляват екзистенциална заплаха за него, и същевременно за най-важните си партньори, жизненоважни за икономическото му развитие. Пекин признава постсъветското пространство като сфера на жизнените интереси на Русия, но изхожда преди всичко от собствените си глобални интереси.


Изострянето на ситуацията в Украйна през 2022 г. не промени съществено стратегическите разчети на Китай. Пекин изрази разбирането си за позицията на Русия, въпреки че за пореден път демонстрира привързаността си към принципа на неутралитет и ненамеса. Липсата на сигнали в полза на безусловната подкрепа на Москва по украинския въпрос очевидно се дължи на нежеланието на Пекин да застраши отношенията си с други ключови глобални партньори, най-вече със САЩ и страните от ЕС.


Китай се опасява, че задълбочаването на конфликта между Русия и Запада може да нанесе значителни щети на икономиката му. Големите китайски компании, притеснени от загубата на достъп до западните пазари, се въздържат от изрично заобикаляне на западните санкции по отношение на онези сделки с руски партньори, които включват "чувствителни" западни технологии и компоненти. Много китайски банки, интегрирани в световната система за финансови разплащания, също се опитват да избегнат западните подозрения. Това по-специално обяснява отказа им да извършват плащания към руски банки чрез китайската платежна система UnionPay.


Китай се въздържа и от открита подкрепа на позицията на Русия във връзка с референдумите, проведени през октомври 2022 г. в Херсонска, Запорожка област, Луганска и Донецка народна република. Очевидно е, че външната политика на Пекин продължава да се ръководи от принципите на защита на суверенитета и териториалната цялост. Солидаризирането с Русия би означавало нарушаване на този принцип. Официално Китай подкрепя запазването на териториалната цялост на Украйна и дори не признава включването на Крим в състава на Руската федерация. Логиката е, че подкрепата за Русия би навредила на позицията на Китай по тайванския въпрос: ако има възможност за промяна на границите в Европа, защо да няма такава в Азия и защо Тайван да не може да се отдели от Китай?


Като цяло е ясно, че Китай има свое собствено, различно от руското виждане за света. Ето защо би било погрешно да се каже недвусмислено, че руско-китайските отношения са приели окончателната форма на ясно изразен антизападен съюз [20, с. 54]. Стратегическото партньорство между двете страни не е военен съюз със строго определени задължения като НАТО, а по-скоро "еластичен съюз", основан на разбирането за общи фундаментални интереси и прагматични ползи от взаимодействието в различни сфери. Както отбелязват американските изследователи С. Шарап, Д. Дренън и П. Ноел, лидерите на двете страни са "несантиментални прагматици и ако стратегическите им интереси се разминават, има граници, до които те ще се жертват в името на другия" [14, с. 26]. [14, p. 26].


Перспективи на "Велика Евразия"


За да балансира успешно отношенията с Китай, Русия се нуждае от активна и добре обмислена стратегия в региона, насочена към укрепване на позициите на страната, като се съобразява преди всичко със собствените си интереси. На първо място, Москва би могла да предложи идеята за съчетаване на концепцията за "Велика Евразия" с различни проекти за развитие на инфраструктурата в Азиатско-Тихоокеанския регион, които да бъдат лишени от идеологически компонент и да се основават единствено на прагматични съображения за икономическа целесъобразност.


Планът за изграждане на широко евразийско партньорство, включващо Евразийския икономически съюз, както и Китай, Пакистан, Иран и Индия, представен през 2016 г. от руския президент Владимир Путин на Петербургския икономически форум. Путин на Петербургския икономически форум, е най-мащабният проект в рамките на политиката на "оста към Изтока". Русия изхожда от факта, че най-важното положение на евразийската икономическа интеграция е исторически установената геополитическа, цивилизационна и културна общност на страните от ЕАИС. Една от очевидните цели на концепцията за Голяма Евразия е включването на развитите икономики от Източна Азия в икономическото развитие на Сибир и Далечния изток.


В резултат на руско-китайската среща на върха през май 2015 г. беше подписано съвместно изявление за съгласие относно сдвояването на инициативата на Китай "Един пояс, един път" (OBOR) и ЕАЕУ. В изявлението си след срещата на върха руската страна декларира пълната си подкрепа за ОБОР, докато Китай направи същото за ЕАЕУ. Русия разглежда ОПОР не само като инструмент за икономическо развитие, но и от геополитическа гледна точка - като инструмент за противодействие на западната хегемония. На първо място, става дума за дедоларизация на световната финансова система, освобождаване от диктата на западните финансови центрове, цялостно укрепване на икономическата сигурност.


В допълнение към съюзяването на ЕАЕУ и ОТОП, концепцията за "Велика Евразия" може да се превърне в идеологическа и политическа основа за икономическа интеграция в постсъветското пространство. Тя намира благоприятен отзвук сред азиатските държави като проект за обединяване на икономиките и развитие на интеграцията извън постсъветското пространство. Освен Китай, интерес към него проявяват Индия и други страни членки на ШОС, БРИКС и АСЕАН. Както отбеляза руският президент В. В. Путин на Евразийския икономически форум. Путин на Евразийския икономически форум на 26 май 2022 г., "Велика Евразия" е всеобхватен цивилизационен проект, чиято основна идея е да се създаде общо пространство на равноправно сътрудничество. Стереотипното мнение, че "Велика Евразия" е преди всичко геополитически проект, породен от проблемите в отношенията на Русия със Запада, е широко разпространено на Запад. Последицата от този възглед очевидно би могла да бъде ограничаване на потенциалния обхват на състава на участниците само до "антизападни" държави.


Трябва да се вземе предвид и фактът, че по-голямата част от самите държави от ЕАЭС провеждат многовекторна външна политика, като предпочитат да оставят проблема за цивилизационния, геополитическия и идеологическия избор нерешен [22, с. 20]. Ето защо е препоръчително да се изостави прекомерното политизиране и идеологизиране на целите на проекта "Велика Евразия".


Резултати и заключения


За да се изработи взаимноизгодна и взаимноприемлива формула за активното взаимодействие на ЕАЕУ с мащабните интеграционни проекти в Азиатско-тихоокеанския регион, включително ТТП и ПСВ, би било целесъобразно да се помисли за специални мерки на държавно регулиране, които да предполагат благоприятни административни и данъчни режими за чуждестранните инвеститори и специални условия за техния бизнес, включително безвизов режим, митнически преференции, разработени схеми за публично-частно партньорство и др.


Всъщност този подход беше приложен при създаването на територии за напреднало развитие (ТРР) в Сибир и Далечния изток след 2015 г. Те доказаха своята ефективност за привличане на външни инвестиции, ускоряване на икономическото развитие и подобряване на живота на населението. В речта си на пленарната сесия на Евразийския икономически форум на 26 май 2022 г. президентът Владимир Путин постави задачата за създаване на Евразийски икономически форум. Путин постави задачата за създаване на Евразийски експортен център и търговски къщи, ускоряване на работата по създаването на Евразийска презастрахователна компания, проучване на развитието на трансгранични специални икономически зони, евентуално дори с наднационални правомощия.


Необходимо е да се обмислят дългосрочни планове за развитие на отношенията с основните азиатски партньори на двустранна основа. Русия се нуждае от силни връзки с Индия, КНДР, страните от Югоизточна Азия (Виетнам, Мианмар, Тайланд, Индонезия, Малайзия и др.).


Заслужава си също така да се обмислят стъпки за възстановяване на отношенията с Япония, които в момента се намират в най-ниската си точка на развитие за целия следвоенен период. Тъй като в политическата сфера е очевидно, че не можем да избегнем дълъг период на замразяване, е необходимо да съсредоточим усилията си върху запазването на старите и формирането на нови начини на сътрудничество в търговско-икономическата, научната, образователната, културната и хуманитарната сфера. Същото се отнася и за отношенията на Русия с Република Корея, която участва в политиката на санкции срещу Русия с много по-малък ентусиазъм от евроатлантическите държави.


Важно е да се активизира дипломацията в многостранните икономически и политически организации в региона - ШОС, БРИКС, ВРП и срещата на върха в Източна Азия. Русия трябва внимателно да запази и умножи всичко положително, което е създадено в областта на отношенията ѝ със страните от АСЕАН. Сред тях са форматът за диалог АСЕАН+РФ, различните икономически платформи и експертният диалог по най-наболелите въпроси.


При сегашните обстоятелства изглежда обещаващо да се развиват връзките чрез "втория път", който предоставя платформа за диалог и откровен обмен на мнения между политици и експерти в условията на намалени или дори почти пълна липса на официални контакти.


Например това биха могли да бъдат тристранният формат Москва-Пекин-Сеул или четиристранният формат Москва-Пекин-Сеул-Пхенян по въпросите на сигурността и мерките за укрепване на доверието в Североизточна Азия, "триъгълникът" Токио-Москва-Сеул по същите въпроси или по въпросите на икономическото сътрудничество. Като се има предвид съществуващият исторически опит, експертните формати Москва-Ханой-Пекин и Москва-Ханой-Делхи също биха били много обещаващи. В техните рамки би било възможно не само да се изработят препоръки за засилване на мерките за укрепване на доверието в района на Южнокитайско море, но и да се предложи по-широк поглед върху принципите за гарантиране на международната сигурност в региона.


Списък на литературата:


1. Ostevik M., Kuhrt N. The Russian Far East and Russian Security (Руският Далечен изток и руската сигурност). Blakkisrud H., Wilson Rowe E., eds. Обръщането на Русия към Изтока: (Глобално пренареждане). Basingstoke, Springer Nature, 2018 г,


pp. 75-94.


2. Yilmaz S. (Yao Shifan) S., Changming L. Remaking Eurasia: the Belt and Road Initiative and China-Russia Strategic Partnership (Преработване на Евразия: инициативата "Пояс и път" и стратегическото партньорство между Китай и Русия). Asia Europe Journal, 2020, том 18, стр. 259-280. Достъпно на: https://doi.org/10.1007/s10308-019-00547-1


3. Mankoff J. Russia's Asia Pivot: Русия: конфронтация или сътрудничество? Политика за Азия, 2015 г., кн. 19, стр. 65-87. Достъпно на: https://doi.org/10.1353/asp.2015.0009


4. Lukonin S. Redefining Russia's Pivot and China's Peripheral Diplomacy (Предефиниране на руския пивот и периферната дипломация на Китай). Saalman L., ed. Отношенията между Китай и Русия и регионалната динамика. From Pivots to Peripheral Diplomacy. Solna, SIPRI, 2017 г., стр. 3-10.


5. Лукянов Ф. Защо Западът не успя да привлече останалата част от света в подкрепа на конфронтацията си с Русия. Русия в световните дела, 11.07.2022 г. Достъпно на: https://eng.globalaffairs.ru/articles/why-the-west-failed (посетен на 11.12.2022 г.).


6. Лихачева А., макаров И. Национальная идентичность и будущее России. Дискусионный клуб Валдай, 22.04.2014 г.


Лихачова А., Макаров И. Националната идентичност и бъдещето на Русия. Дискусионен клуб "Валдай", 22.04.2014 г. (На руски език.) Достъпно на: https://ru.valdaiclub.com/a/reports/natsionalnaya-identichnost/?sphrase_id=555085 (посетен на 11.12.2022 г.).


7. Байков А.А. Model интеграционной экспансии в зарубежной Европе и Восточной Азии. Вестник Московского университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика, 2011, № 4, cc. 57-74.


Baykov A.A. Модели на разширяване на интеграцията в страните от външна Европа и Източна Азия. Бюлетин на Московския университет за световна политика, 2011, бр. 4, с. 57-74. (На руски език.)


8. Ефимова л., Хохлова Н. Концептуализация на "азиатските ценности" в Малайзии и Сингапуре. Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 1, сс. 91-98.


Ефимова Л., Хохлова Н. Концептуализация на "азиатските ценности" в Малайзия и Сингапур. Световна икономия и международни отношения, 2020, кн. 64, № 1, с. 91-98. (На руски език.) Достъпно на: https://doi.org/10.20542/0131-22272020-64-1-91-98


9. Бордачев Т. Поворот России на Восток: между избором и необходимостью. Дискусионен клуб Валдай, 01.09.2022 г.


Bordachev Т. Обръщането на Русия на Изток: Между избора и необходимостта. Валдайски дискусионен клуб, 01.09.2022 г. (На руски език.) Достъпно на: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/povorot-rossii-na-vostok/ (посетен на 11.12.2022 г.).


10. Демина Я., Мазитова м. Развитие Дальнего Востока России в условиях интензификации интеграционных процессов в АТР. Регионалистика, 2018 г., т. 5. № 4, сс. 41-54.


Dyomina Ya., Mazitova м. Развитие на руския Далечен изток: Предизвикателства в условията на задълбочаваща се интеграция в Азиатско-Тихоокеанския регион.


Regionalistica, 2018, vol. 5, no. 4, pp. 41-54. (На руски език.) Достъпно на: https://doi.org/10.14530/reg.2018.4.41


11. Марин В.Л. Тихоокеанская Россия в "Большой Евразии" начала ХХI века: вызовы и ответы. Историческая и социально-образовательная мысль, 2018, т. 10, № 3/1, сс. 65-81.


Ларин В. Тихоокеанска Русия в "Голяма Евразия" в началото на XXI век: Предизвикателства и отговори. Историческа и социално-образователна идея, 2018, кн. 10, бр. 3/1, pp. 65-81. (На руски език.) Достъпно на: https://doi.org/10.17748/20759908-2018-10-3/1-65-81


12. Суи Цзясюе. Современное состояние прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию. Весенние дни науки: сборник докладов Международной конференции студентов и молодых ученых (Екатеринбург, 22-24 апреля 2021 г.). Екатеринбург, УРФУ, 2021 г., сс. 1079-1087.


Song Jiaxue (Сонг Дзясюе): "В България има много интересни и интересни събития, които могат да се случат в България. Текущо състояние на преките чуждестранни инвестиции от Китай в Русия. Пролетни дни на науката: Сборник с доклади от Международната конференция на студентите и младите учени (Екатеринбург, 22-24 април 2021 г.). Екатеринбург, УРФУ, 2021 г., стр. 1079-1087. (На руски език.) Достъпно на: https://elar.urfu.ru/handle/10995/99725 (посетен на 11.12.2022 г.).


13. Kapoor N. Russia's Pivot to Asia - A 10Year Policy Review (Пътят на Русия към Азия - 10-годишен преглед на политиката). Дискусионен клуб "Валдай", 21.03.2022 г. Достъпно на: https:// valdaiclub.com/a/highlights/russia-s-pivot-to-asia-a-decadal-policy-review/ (посетен на 11.12.2022 г.).


14. Charap S., Drennan J., Noël P. Russia and China: A New Model of Great-Power Relations (Нов модел на отношенията между великите сили). Оцеляване, 2017 г., том 59, № 1, стр. 25-42. Достъпно на: https://doi.org/10.1080/00396338.2017.1282670


15. Янг Ченг: "Китай и Русия са в състояние да се справят с проблемите на Русия и Китай. Преосмисляне на руския "пивот" и китайската периферна дипломация (Redefining Russia's Pivot and China's Peripheral Diplomacy). Саалман Л., изд. Отношенията между Китай и Русия и регионалната динамика. From Pivots to Peripheral Diplomacy. Solna, SIPRI, 2017 г., стр. 7-13.


16. Blank S. The Un-Holly Russo-Chinese Alliance (Несвещеният руско-китайски съюз). Анализ на отбраната и сигурността, 2020 г., том 36, бр. 3, pp. 249-274. Достъпно на: https://doi.org/10.1080/14751798.2020.1790805


17. Мосяков Д.В. Политика на Русия в отношение на конфликта в Южно-Китайском море. Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития, 2018, т. 38, № 1, сс. 24-34.


Мосяков Д.В. Политиката на Русия по отношение на конфликта в Южнокитайско море. Югоизточна Азия: Актуални проблеми на развитието, 2018 г., кн. 38, № 1, с. 24-34. (На руски език.) Достъпно на: https://sea.ivran.ru/en-articles?artid=11039


(посетен на 11.12.2022 г.).


18. Гор Л. Формиране на китайско-руски съюз: Анализ с помощта на хибридна теоретична рамка. Китай: An International Journal, 2017, том 15, № 1, стр. 140-162. Достъпно на: https://doi.org/10.1353/chn.2017.0008


19. Уишник Е. В търсене на "другия" в Азия: Русия-Китай: Отношенията между Русия и Китай, преразгледани. The Pacific Review, 2017, том 30, исп. 1, pp. 114-132. Достъпно на: https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1201129


20. Togt T. van der, Montesano F., Kozak I. From Competition to Compatibility Striking a Eurasian Balance in EU-Russia Relations. Доклад на Клингендаел, 2015 г., октомври. Достъпно на адрес: https://www.researchgate.net/publication/284609616_From_Competition_to_CompatibiliCo_Striking_a_Eura... (посетен на 10.11.2022 г.).


21. Люис Д. Стратегическата култура и "обръщането на Русия на Изток": Русия, Китай и "Голяма Евразия". The George


C. Маршал Европейски център за изследване на сигурността, юли 2019 г., бр. 034. Достъпно на: https://www.marshallcenter.org/ en/publications/security-insights/strategic-culture-and-russias-pivot-east-russia-china-and-greater-eurasia-0 (посетено на 11.12.2022 г.).


22. Пантин В.И. Идеологические основы евразийской экономической интеграции. Вестник РУДН. Серия: Международные отношения, 2022, т. 22, № 1, сс. 17-29.


Пантин В.И. Идеологическите основи на евразийската икономическа интеграция. Vestnik RUDN. Международни отношения, 2022 г., бр. 22, № 1, с. 17-29. (На руски език.) Достъпно на: https://doi.org/10.22363/2313-0660-2022-22-1-17-29


Други източници / Източници

1. Концепция на външните политики на Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.).


Концепция за външната политика на Руската федерация (утвърдена от президента на Руската федерация В. В. Путин на 30 ноември 2016 г.). (На руски език.) Достъпно на: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1538901 (посетен на 11.11.2022 г.).


2. В ЕК съобщиха, че газохранилища ЕС са запълнени почти до 90%. ТАСС, 05.10.2022 Г.


ЕК съобщи, че съоръженията за съхранение на газ в ЕС са запълнени почти на 90%. ТАСС, 05.10.2022 Г. (На руски език.) Достъпно на: https://tass.ru/ekonomika/15958181 (посетено на 10.12.2022 г.).


3. Минсин Пей (Minxin Pei). Дали "Азия за азиатците" е само лозунг? Тайпе Таймс, 06.12.2014 г. Достъпно на: https://www.taipeitimes.com/ News/editorials/archives/2014/12/06/2003606061 (посетен на 11.11.2022 г.).


4. Going East (На изток): "Вървим на изток: Стратегията на Русия за Азиатско-тихоокеанския регион. Русия в световните дела, 25.12.2010 г. Достъпно на: https://eng.globalaffairs. ru/articles/going-east-russias-asia-pacific-strategy/ (посетен на 10.12.2022 г.).


5. Россия и Китай: партнерство или соперничество? Улица Московская.


Русия и Китай: Китай и Китай: партньорство или конкуренция? Ulitsa Moskovskaya. (На руски език.) Достъпно на: https://www.ym-penza. ru/analitika/novejshaya-istoriya/item/7436-rossiya-i-kitaj-partnerstvo-ili-sopernichestvo (посетен на 10.12.2022 г.).


6. В 2021 году импорт природного газа из России в Китай в стоимостном выражении составил около 3 млрд. РБК, 14.09.2022 Г.


През 2021 г. вносът на природен газ от Русия в Китай възлиза на около 3 млрд. долара. RBC, 14.09.2022 Г. (На руски език.) Достъпно на: https://marketing.rbc.ru/articles/13694/ (посетен на 10.12.2022 г.).


7. Индия собралась отказаться от закупок российской нефти. Lenta.ru, 23.09.2022 г.


Индия ще се откаже от покупките на руски петрол. Lenta.ru, 23.09.2022 г. (На руски език.) Достъпно на: https://lenta. ru/news/2022/09/23/neftindia/ (посетен на 10.12.2022 г.).


8. Путин возродил проект Большая Евразия в противовес странам Запада. Ura.ru, 26.05.2022 г.


Путин възроди проекта за Велика Евразия в противовес на западните държави. Ura.ru, 26.05.2022 г. Достъпно на: https:// ura.news/articles/1036284661 (посетено на 10.12.2022 г.).


9. Путин предложил да се създаде Евразийски експортен център и търговски домове. ТАСС, 28.05.2022 Г.


Путин предложи да се създаде Евразийски експертен център и търговски домове. ТАСС, 28.05.2022 Г. Достъпно на: https://tass. ru/ekonomika/14737383 (посетен на 10.12.2022 г.).


Comments


bottom of page