top of page

Суперкомпютър, който "моделира целия човешки мозък", ще заработи през 2024 г.DeepSouth, първият суперкомпютър, способен да моделира невронни мрежи от мащаба на човешкия мозък, разработен от австралийски изследователи, ще бъде пуснат в експлоатация през 2024 г. Той обещава напредък не само в компютърните науки (особено в областта на изкуствения интелект), но и в неврологията. 2024 г. ще отбележи повратна точка в изследванията в областта на неврологията и компютърните науки, когато ще заработи суперкомпютърът DeepSouth, разработен от изследователи в Международния център за невроморфни системи (ICNS) към Университета на Западен Сидни, Австралия. Той може да имитира мозъчни процеси и ще подобри разбирането ни за ефективността на изкуствения интелект (ИИ).


Проектът е резултат от международно сътрудничество и обещава напредък в области, вариращи от роботиката до здравеопазването, като същевременно насърчава по-екологични компютри. Суперкомпютърът е подходящо наречен DeepSouth по името на системата TrueNorth на IBM, която имаше за цел да създаде машини, моделиращи големи импулсни невронни мрежи, и Deep Blue - първият компютър, станал световен шампион по шахмат. Името се отнася и до географското местоположение на компанията. Невроморфизъм и енергийна ефективност DeepSouth представлява значителен технологичен пробив, не на последно място поради своята невроморфна архитектура, вдъхновена директно от биологичните процеси в човешкия мозък. Този иновативен подход позволява на суперкомпютъра да симулира синаптични операции - взаимодействието между невроните - в безпрецедентен мащаб. Със способността си да извършва 228 трилиона (228 x 1012) синаптични операции в секунда, DeepSouth постига нива на производителност, сравними с човешката невронна активност. Тази способност за възпроизвеждане на сложността и скоростта на невронните взаимодействия предлага безпрецедентни перспективи за разбиране на мозъчните функции и моделиране на когнитивните процеси. Най-революционният аспект на DeepSouth е неговата енергийна ефективност. За разлика от традиционните суперкомпютри, които се нуждаят от големи количества енергия за работа, DeepSouth е в състояние да извършва огромни синаптични операции, като консумира много по-малко енергия. Тази производителност е възможна благодарение на използването на усъвършенстван хардуер, по-специално програмируеми матрици (FPGA), които позволяват гъвкаво преконфигуриране след производството и по този начин оптимизират консумацията на енергия.


Директорът на ICNS, професор Андре ван Шайк, заяви в прессъобщение: "Напредъкът в разбирането на това как мозъкът изчислява с помощта на неврони се задържа от невъзможността ни да моделираме подобни на мозъка мрежи в голям мащаб. Моделирането на невронни мрежи на стандартни компютри, използващи графични процесори (GPU) и многоядрени централни процесори (CPU), е просто твърде бавно и енергоемко. Нашата система ще промени тази ситуация." Интердисциплинарни приложения В биомедицината способността на DeepSouth да моделира човешкия мозък отваря вратата към по-дълбоко разбиране на невродегенеративните заболявания като Алцхаймер или Паркинсон.


Изследователите ще могат да използват DeepSouth за моделиране и изучаване на невронната дисфункция, което може да доведе до нови лечения или лекарства. В областта на роботиката имитирането на мозъчните процеси с помощта на DeepSouth обещава да направи роботите по-автономни и адаптивни, способни да обработват сложна информация с безпрецедентна скорост и ефективност. Освен това DeepSouth със сигурност ще окаже влияние върху изследването на космоса и изкуствения интелект. В космоса управлението на енергията е от решаващо значение. Ето защо енергийната ефективност на DeepSouth може да позволи разработването на по-ефективни системи за навигация и обработка на данни за космически мисии. Що се отнася до изкуствения интелект, DeepSouth предлага възможност за създаване на по-сложни алгоритми за автоматично обучение, които отново консумират по-малко енергия. Тези алгоритми могат да имитират в по-голяма степен човешките мисловни процеси, което ще доведе до напредък в области като разпознаване на реч, компютърно зрение и автоматизирано вземане на решения. Технически и търговски напредък Мащабируемостта на DeepSouth е основно предимство, което му позволява гъвкаво да се адаптира към различни изисквания за изследвания и приложения. Тази функция позволява на потребителите да добавят или премахват оборудване в зависимост от специфичните нужди на техните проекти, осигурявайки ненадмината персонализация. Тази гъвкавост прави DeepSouth не само подходящ за широк спектър от изследователски сценарии, но и рентабилен за различни институции и компании - от университети до стартиращи предприятия.


Освен това, както бе споменато по-рано, ключова иновация на DeepSouth е възможността за преконфигуриране чрез използване на FPGA. FPGA позволяват препрограмиране на хардуера след производството му, което позволява интегрирането на нови невронни модели и правила за обучение с течение на времето. Тази способност за адаптиране и развитие е много важна в динамична област като неврологията и изкуствения интелект. Освен това DeepSouth ще бъде достъпен за отдалечен достъп чрез потребителски интерфейс на Python, което го прави лесен за използване от изследователи и разработчици, които не се нуждаят от задълбочени познания по информатика. Тази достъпност, съчетана със способността на системата да имитира процесите в човешкия мозък, ще даде възможност за решения за обработка на информация, които се доближават до естествените механизми. Екипът на ICNS в Университета на Западен Сидни си сътрудничи с международни партньори, включително с Университета в Аахен, Германия. DeepSouth също така ще играе важна роля в развитието на Западен Сидни като център за върхови постижения. Откриването му е планирано за април 2024 г. и ще бъде крайъгълен камък в развитието на технологичната инфраструктура на региона. Влиянието на DeepSouth ще надхвърли академичните граници и ще окаже положително въздействие върху местната икономика чрез привличане на инвестиции, създаване на работни места и стимулиране на иновациите в ключови сектори като изкуствен интелект, роботика и биомедицина.


bottom of page