top of page

Целта на ООН за намаляване на замърсяването с пластмаса с 80% до 2040 г.


Програмата на ООН за околната среда (UNEP) през 2023 година представи 17-годишна пътна карта за намаляване на замърсяването. Замърсяването с пластмаса може да бъде намалено с 80 % до 2040 г., според нов доклад на Програмата на ООН за околната среда (ЮНЕП).


Тази амбициозна цел се основава на значителни промени в политиката и внедряване на съществуващите технологии в начина, по който произвеждаме, използваме и изхвърляме пластмаси.


И така, какво ще трябва да се промени в ежедневието ни, за да я постигнем?


Повече магазини за презареждане и схеми за връщане на депозити

За да се намали размерът на проблема, в доклада се предлага "премахване на проблемните и ненужните пластмаси".


Насърчаването на бутилки за многократно пълнене, автомати за насипни товари, схеми за депозит и схеми за връщане на опаковки може да помогне за намаляване на замърсяването с пластмаса с 30 %, твърди UNEP. Тя насърчава правителствата да направят тези подходи по-привлекателни за бизнеса. Това може да доведе до по-широко разпространение на подхода на магазините за зареждане.


В много европейски страни вече се прилагат схеми за връщане на депозити, които позволяват на потребителите да си върнат парите, когато връщат за рециклиране предмети като пластмасови бутилки.


Обединеното кралство наскоро обяви, че ще въведе такава схема през 2025 г.


Рециклирането може да стане по-лесно и по-ефективно

ЮНЕП също така твърди, че рециклирането трябва да стане по-стабилно и печелившо. Тя предлага да се премахнат субсидиите за изкопаеми горива и да се наложат насоки за проектиране, за да станат продуктите по-рециклируеми.


Това би улеснило рециклирането на ежедневните пластмасови опаковки в домашни условия и би довело до намаляване на замърсяването с пластмаса с 20 до 50 %. Още по-добре е пластмасовите опаковки да бъдат заменени с алтернативни материали, като например хартия. Това би могло да доведе до допълнителен спад на замърсяването с пластмаса със 17 %.


Проверка на фактите: Европа ли е единствената част от света, която е намалила емисиите си на парникови газове?

"Трябва да сме подготвени": Ел Ниньо и емисиите могат да направят следващите 5 години най-топлите в историята

Може ли намаляването на пластмасовите отпадъци да спести пари?

Преминаването към кръгова икономика при пластмасата би довело до спестявания в размер на почти 1,8 трилиона евро, като се вземат предвид разходите и приходите от рециклиране, твърди UNEP.


Последващите ползи за здравето, климата, замърсяването на въздуха, морските екосистеми и разходите, свързани със съдебни дела, биха били още по-големи - над 3 трилиона евро, твърди тя.


Според ЮНЕП промяната може да доведе и до създаването на 700 000 работни места до 2040 г.


Разходите за прилагане на кръговите схеми биха могли да бъдат наложени на производителите чрез такси, пренасочване на инвестициите, предназначени за производство на пластмаси, и изискване от тях да финансират събирането, рециклирането и отговорното изхвърляне на пластмаси.


Докладът на ЮНЕП предшества преговорите в Париж от 29 май до 2 юни, когато държавите ще преговарят за глобален договор, насочен към борбата с пластмасовите отпадъци.


Докладът предупреждава, че петгодишно забавяне на конкретни действия може да доведе до увеличаване на замърсяването с пластмаса с 80 млн. метрични тона до 2040 г.


Какво ще се случи с останалите пластмасови отпадъци?

Дори и да бъдат постигнати тези намаления, според UNEP все още ще останат 100 милиона тона пластмасови отпадъци за еднократна употреба годишно.


Тя предлага да се установят и приложат стандарти за проектиране и безопасност при изхвърлянето на пластмасови отпадъци, които не могат да се рециклират. Наред с други разпоредби, производителите трябва да бъдат отговорни за продуктите, които изхвърлят токсична микропластмаса.


Някои природозащитници обаче разкритикуваха UNEP, че насърчава замърсяващата практика на изгаряне на пластмасови отпадъци, съобщава агенция Ройтерс.

Comments


bottom of page