top of page

IBM с революционен Квантов пробив


IBM разкриха, че са направили голям пробив в разработването – „квантовият“ процесор, който е основна част от усилията им за създаването на супер бърз компютър от ново поколение. Тези машини са революционни, използвайки „странния свят“ на квантовата физика, за да решават проблеми, далеч над възможностите на цялата компютърна сила, която имаме днес. Новия им процесор има 127 Квантови Бита, (основната единица квантова информация) два пъти повече от предишния. Новият процесор се нарича Eagle (Орел) и е в основата на новата технологична революция. В последните години интересът към квантовите машини е изключително засилен, поради безлимитния потенциал, който те предоставят пред компютърните технологии. Те могат да бъдат използвани не само в разработването на нови материали и в медицината, но най-вече са в основата на усъвършенстването на Изкуствения Интелект. Квантовите компютри позволяват на материята (в много малки размери) да се държи по изключително странен начин. В класическите компютри единицата информация се нарича „бит“ и може да има стойност на 1 или на 0. Докато в квантовата система – „кубита“ може да притежава стойността и на 1, и на 0 едновременно. Това е концепцията за суперпозиционирането, където нещо може да съществува в различни състояния и места едновременно. (Квантовият процесор на Google, за да се увеличи производителната сила на процесора, всеки кубит трябва да е свързан с другите, като всеки добавен увеличава двойно ефективността на производителната сила.) Идването на Eagle процесорът е огромна стъпка към деня, в който квантовите компютри ще могат да надминат класическите компютри в ежедневни задачи“ казва вице президентът и директор на изследванията на IBM д-р Дарио Джил „Квантовите компютри имат силата да трансформират всеки аспект на живота ни и да ни помогнат да разрешим най-големите съвременни проблеми.“ През 2019 година Google за първи път обявиха, че техния 53 кубитов чип е надминал производителността на класическите компютри. Твърдение и резултати тогава критикувани от IBM, че са твърде крехки все още. Все пак IBM бяха първите, които разгърнаха завесата пред всички останали за квантовите технологии през 2016 година. Квантовите технологии настъпват, какво означава това? Goldman Sachs обявиха, че ще внедрят квантов алгоритъм в следващите няколко години, за да им помага на фондовите борси. Honeywell пък оценяват квантовата индустрия да достигне трилион в най-близко време. Но ако погледнем в по-практична насоченост, ние вече имаме чипове навсякъде – коли, телевизори, телефони, хладилници, перални, прахосмукачки – практически всичко. Така че даже нашето ежедневие, ще бъде коренно различно. Проблемът при класическия компютър се нарича комбинаторика. Това е необходимостта да провери и калкулира всяка вероятност. Което означава, че колкото е по-сложна една задача, толкова повече производителна мощност е необходима. Както класическите компютри назад във времето сведоха ресурсите в аритметиката, така и днес квантовите компютри намаляват калкулациите, за да реши проблема с комбинаториката. Когато говорим за намаляване на ресурси, да не забравяме, че това е основният проблем днес. Определено Електроните Правителства и Онлайн Образованието предоставят изключително качество, намалявайки ресурсите за поддържане на изключително тежката администрация и бюрократизирането на изключително динамични отрасли, които трябва да бъдат отворени и постоянно развиващи се. Въвеждането на квантова изчислителна мощ и алгоритми, ще ги промени из основи. Образованието може да достигне до най-отдалечените места на еднакво изключително високо ниво, без необходимостта да се подържа материална база, както и инвестиция и поддържане на персонал, който има ниска заинтересованост да работи в малки населени места. Чрез Изкуствения Интелект ще може да се менажира целият образователен процес, позволявайки обществените ресурси да се инвестират много по-разумно и ефективно. Технологиите в сферата на държавния апарат ще позволят не само на хората правещи бизнес да спестят време, но и на гражданите. Реално, дори и днес ние нямаме необходимост от 70% от администрацията, харчеща обществен ресурс. Какъв би бил процентът с навлизането на Изкуствения Интелект, работещ с ресурса на квантовите технологии. Ако говорим за справяне с корупция, некомпетентност, конфликт на интереси и субективния фактор като цяло. Правенето на бизнес би изглеждало като детска играчка, лесно, на много ниска цена и за секунди. Данъци, такси, отпадане на цялата документация и безбройните бюрократи. А в едно здравеопазване Изкуственият Интелект, подплатен с неимоверна изчислителна мощ, ще промени грижата за нашето здраве из основи. Това ще елиминира не само изтичането на ресурс, корупция, неефективност, некомпетентност, но ще и предостави на пациентите мълниеносна прецизна диагностика, на символична цена. Нека само се спомене алгоритъма на IBMУотсън. Това е AI, който прави чудеса в сферата на диагностирането. В момента, без квантовия ресурс, са му необходими 30 секунди, за да направи диагностика базирана на цялата медицинска дата, както и всички фактори (и история) на изследвания индивид. В Европа той работи единствено в Болницата за Редки Заболявания в Магдебург, но определено ще дойде ден, в който той ще бъде постоянно до нас, както го направиха Андроид и Уиндоус. Само да се замислим, какво би представлявала пандемията, ако имахме един такъв помощник под ръка? References IBM claims advance in quantum computing. (n.d.). https://www.bbc.com/news/science-environment-59320073. IBM Launches New Innovative Capabilities for Watson. (n.d.). https://newsroom.ibm.com/2020-12-09-IBM-Launches-New-Innovative-Capabilities-for-Watson. IBM Watson: Why Is Healthcare AI So Tough? (n.d.). https://www.forbes.com/sites/tomtaulli/2021/02/27/ibm-watson-why-is-healthcare-ai-so-tough/. Is Quantum Computing the Future of AI? (n.d.). https://www.datanami.com/2021/11/11/is-quantum-computing-the-future-of-ai/. Quantum Computing Is Coming. What Can It Do? (n.d.). https://hbr.org/2021/07/quantum-computing-is-coming-what-can-it-do. Автор: Илиян Кузманов


Comments


bottom of page